Länkstig

Agnes Markebo

Forskningsadministratör

Administrativa
enheten
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Agnes Markebo

Jag är forskningsadministratör vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Mina arbetsuppgifter inkluderar bland annat administration av kurser på forskarnivå, planering och administration kring halvtidsseminarium och disputationer. Utöver det är jag administrativt stöd vid Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC).