Länkstig

Bibliotekskansliet

Vid Göteborgs universitetsbibliotek

Kontaktinformation

Besöksadress
Renströmsgatan 4
41255 Göteborg
Postadress
Box 222
40530 Göteborg
Leveransadress
Lundgrensgatan 1
412 56 Göteborg


Om Bibliotekskansliet

Bibliotekskansliet är universitetsbibliotekets enhet för gemensam administration. På kansliet finns stödfunktioner för ekonomi, personal, lokaler, vaktmästeri, ledningssamordning och planering

Alla medarbetare: kansli@ub.gu.se
Personalfrågor: persadm@ub.gu.se
Vaktmästerifrågor: vaktm@ub.gu.se