Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Workshop: Co-evolution of Entrepreneurship and Artistic Innovation

Publicerad

Att institutet för innovation och entreprenörskap (IIE) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet utbildar entreprenörer som skapar företagsvinster är självklart. På senare år har IIE dessutom satsat på att båda utbilda och forska i socialt entreprenörskap där andra värden än den ekonomiska vinsten står i fokus. Nu intresserar sig institutet även för de kulturella och kreativa näringarnas entreprenörskap. En första workshop i slutet av mars lockade ett tjugotal forskare från Göteborg, Uppsala, Lund, Stockholm, Danmark, Tyskland, Schweiz och Belgien.

- "De kulturella och kreativa näringarna står för en allt större andel av många länders ekonomier och det är naturligt att vi intresserar oss för hur olika typer av sådana verksamheter startar, drivs och når framgång", säger Staffan Albinsson, Institutet för innovation och entreprenörskap, som var en av initiativtagarna.

Dagens tema var entreprenörskapets betydelse för konstnärliga innovationer. Professor Patrik Aspers tog upp en diskussion om modets marknader. Professor Michael Hutter ställde renässansarkitekten Filippo Brunelleschi mot våra dagars Takashi Murakami. Därutöver presenterade flera av deltagarna sina forskningsresultat i två uppsatsseminarier.

- "Deltagarna verkade mycket nöjda och uttryckte en förhoppning om att på något sätt mötas igen för att dela med sig av sin forskning och utveckla kunskapen inom området", summerar Staffan Albinsson.

Workshopen anordnades av Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.