Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skandinaviskt-australiensiskt samarbete om människans påverkan på naturen

Publicerad

Bokomslag Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapesDen nya boken "Nature, Temporality and Environmental Management. Scandinavian and Australian perspectives on peoples and landscapes" (Routledge), lanserades under en tillställning i Australien. Boken är ett samarbete mellan forskare i Australien, Norge och Sverige och ger skandinaviska och australiensiska perspektiv på pågående miljö- och klimatförändringar och vilka möjligheter och utmaningar detta medför.

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi vid institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av fyra redaktörer. Övriga redaktörer är Lesley Head, professor i geografi vid University of Melbourne, Gunhild Setten, professor i kulturgeografi vid NTNU i Trondheim, och Katarina Saltzman, docent i etnografi, Institutionen för Kulturvård vid Göteborgs universitet. Mattias Sandberg, bitr. lektor i kulturgeografi finns med som författare i ett av kapitlen, liksom Elin Slätmo, fil dr. i kulturgeografi, som disputerade vid institutionen för ekonomi och samhälle 2014.

Boken kan ses som ett direkt resultat av Handelshögskolans gästprofessorsprogram (Visiting Professors Programme), genom vilket Lesley Head varit gästprofessor vid Avdelningen för kulturgeografi under tre år.

Bild på Marie Stenseke, Gunhild Setten och Lesley Head

Marie Stenseke, Gunhild Setten och Lesley Head

Om boken

Boken, som ges ut av Routledge, handlar om olika uppfattningar om natur och tid och hur det påverkar såväl vad människor gör i landskapet som offentlig naturvård. En utgångspunkt är att ökad förståelse för hur dåtid, nutid och framtid hänger ihop, hjälper oss att hantera dagens miljöutmaningar. I en tid av klimatförändringar behöver vi ompröva bilden av naturen som något stabilt och orörd av människor. Genom skandinaviska och australiensiska perspektiv utforskar denna forskningsantologi nya möjligheter och utmaningar. Bokens kapitel tar upp natur och tid i lantbruket, i skötseln av villaträdgårdar och i relation till ursprungsbefolkningar. Den visar att många människor idag aktivt arbetar på gräsrotsnivå för att hitta hållbara lösningar.

Boken innehåller 13 kapitel, indelade i fyra teman. Kapitlen i del I, Framtidens miljö, presenterar kritiska analyser av samhällets hantering av miljö- och hållbarhetsfrågor. I del II, Den dynamiska naturen, undersöks de utmaningar kommer av att landskap, naturen och mänskliga samhällen är i ständig förändring. Del III, Koloniala arv, handlar om hanteringen av ursprungsbefolkningar och landskap och de koloniala arv som finns i bakgrunden till den samtida politiken i såväl Australien som i Sverige och Norge. Slutligen visas i del IV, Offentlig landskapsförvaltning, hur naturvärden och kulturarv är sammanflätade i landskapet, och vad det ger för implikationer för naturvård och fysisk planering.

På Routledge hemsida kan du läsa mer om boken.

Kontakt

Marie Stenseke, marie.stenseke@geography.gu.se
Lesley Head, lesley.head@unimelb.edu.au
Katarina Saltzman, katarina.saltzman@conservation.gu.se