Bild
bild ur medeltida handskrift
Foto: Christina Thomsen Thörnqvist
Länkstig

Samlingsverk ger perspektiv på Aristoteles Parva naturalia

Forskningsprogrammet Representation och verklighet avslutades med att forskargruppen skrev tre samlingsvolymer om grekiska, latinska och arabiska kommentarer till Aristoteles Parva naturalia. De tre volymerna, med gemensam titel Forms of Representation in the Aristotelian Tradition, finns nu publicerade som open access.

Under sju års tid samarbetade forskare inom filosofi, filologi och klassiska språk med att tolka, översätta och tillgängliggöra medeltida tolkningar av Aristoteles verk. Deras forskning har nu samlats i böckerna Forms of Representation in the Aristotelian Tradition, utgivna av Brill i bokserien Philosophia Antiqua.

Vill visa bredd och väcka intresse

Böckerna handlar om perception, drömmar och begreppsbildning. Forskargruppens grundläggande syfte med dessa texter är att lyfta fram ett brett spektrum av intressanta exempel på hur den senantika och medeltida kommentartraditionen om Parva naturalia och andra relaterade delar av Aristoteles skrifter bidrog till utvecklingen av filosofiska teorier om mental representation.

"Vår förhoppning är att dessa exempel ska väcka intresse för ytterligare filologisk och filosofisk forskning om denna och många andra relaterade, och fortfarande outforskade, aspekter av antik och medeltida filosofi", skriver Christina Thomsen Thörnqvist och Juhana Toivanen i förordet.

I sitt stora verk Om själen lade Aristoteles fram sina teorier om hur det mänskliga medvetandet fungerade, men han skrev också en samling kortare texter kända under samlingsnamnet Parva naturalia (Mindre naturfilosofiska skrifter). Dessa handlar om närbesläktade fenomen, som perception, minne, sömn och drömmar vilka han menade hade med både kroppen och själen att göra. Vid de medeltida universiteten utvecklade man Aristoteles filosofi och hans teorier i dessa kortare texter. Den verksamheten kom att lägga grunden för nutidens vetenskap inom området.

Det stora forskningsprogrammet Representation och verklighet: Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen finansierades av Riksbankens Jubileumsfond och projektledare var Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin vid Göteborgs universitet.

 

Volym 161 – Forms of Representation in the Aristotelian Tradition. Volume One: Sense Perception
Redaktör: Juhana Toivanen
Volym 162 – Forms of Representation in the Aristotelian Tradition. Volume Two: Dreaming
Volym 163 – Forms of Representation in the Aristotelian Tradition. Volume Three: Concept Formation
Redaktörer: Christina Thomsen Thörnqvist och Juhana Toivanen

Böckerna finns publicerade för kostnadsfri läsning på Brill.com. Länk till de tre publikationerna