Bild
R/V Skagerak
R/V Skagerak
Foto: Carl Thorén.
Länkstig

R/V Skagerak redo för premiärtur

Publicerad

Efter genomförda sjöprover har Göteborgs universitets nya forskningsfartyg R/V Skagerak nu det som krävs för att gå till sjöss.
​​​​​​​– Det är med stor glädje som vi kan meddela att vi har ett godkänt fartyg till midsommar. Alla inblandade har arbetat otroligt hårt för att detta skulle bli verklighet, säger dekan Göran Hilmersson.

Den senaste tiden har fartyget Skagerak genomgått alla nödvändiga sjöprover för att mäta fartygets prestanda och allmänna sjövärdighet.
– Det var många stora leenden när det visade sig att alla sjötester fungerade. Det som återstår nu är mindre saker som går att lösa, säger Mats Hjortberg, en av två projektledare.

Fartygsbygget har tidigare haft bekymmer med framdrivningen. Den upphandlade underleverantören har slutfört sitt uppdrag och nu fungerar framdrivningen.
– Det har gått bra men vi har jobbat mycket intensivt för att fartyget skulle kunna vara certifierad till dagens datum, säger Mats Hjortberg.

Efter avklarade sjöprover tog tester av den vetenskapliga utrustningen vid.
– Forskarna har precis också haft utbildning i hur de ska använda den vetenskapliga utrustningen. Det är ju avancerad teknik som finns på det nya forskningsfartyget, så det är mycket nytt att sätta sig in i, säger projektledare Roger Karlsson.

Dynamisk positionering – komplettering till vintern

I slutet av 2020 beslutade styrgruppen för fartygsprojektet att installation av ytterligare en thruster ska göras kommande vinter. Det var efter en noggrann analys av fartygets förmåga som det visade sig att fartyget inte har tillräckligt bra kapacitet vad gäller dynamisk positionering, även kallat DP. DP är ett datorkontrollerat system som används för att automatiskt hålla ett fartygs position och kurs konstant enbart genom att använda fartygets propellrar och thrustrar.

Göteborg blir hemmahamn

Göteborg blir hemmahamn för R/V Skagerak, det beslutade dekan vid Naturvetenskapliga fakulteten redan i slutet av maj.

Marina infrastrukturen, en grupp fartygsanvändare tillsammans med fastighets- och serviceenheten har undersökt olika alternativ till hemmahamn utifrån perspektiv som användning, tillgänglighet, säkerhet och ekonomi. Sökområdet har varit Halland, Göteborg och Bohuslän.
– Sammantaget är en kajplats vid Nya Varvet i Göteborg det bästa alternativet, eftersom kajen enkelt kan anpassas och det finns en närhet till universitetsverksamhet som projektet SCOOT och organisationer som MMT och SMHI. Platsen erbjuder också bra synlighet för fartyget i Göteborg, säger dekan Göran Hilmersson.

Fartyget blir dock kvar i Falkenberg ytterligare några dagar för mindre arbeten och beräknas anlända till Göteborg under vecka 27.

Invigning i oktober

Fartyget kommer att invigas den 15 oktober av H.M. Konung Carl XVI Gustaf. I nuläget planeras för en tillställning för 40 särskilt inbjudna gäster med tal av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg och landshövding Anders Danielsson, men antalet gäster kan ökas om restriktionerna till följd av covid-19 så medger.

Vid invigningen kommer fyra marina forskare från Göteborgs universitet att föreläsa och därefter delta i ett enskilt rundabordssamtal med H.M. Konung Carl XVI Gustaf. Arbetsgruppen för invigningen planerar också för visningar av fartyget för medarbetare.

Text: Carina Eliasson & Tanja Thompson