Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rättshistorisk fartygsexkursion

Publicerad

Idag gjorde 23 juridikstuderande vid Göteborgs universitet en rättshistorisk fartygsexkursion till Grisbådarna – det tidigare så dramatiska gränsområdet mellan Sverige och Norge. Studenterna tillbringar tre dagar på Lovéncentret Tjärnö, för att utifrån internationell rätt lära sig dra gränser i havet mellan nationer.

Juridikstuderande och kursledare ombord på forskningsfartyget Nereus
Kursledare Lars-Göran Malmberg förklarar för juridikstuderande hur gränsdragning skedde efter 1905 års unionsupplösning mellan Sverige och Norge.

Fördjupningskursen International Law in a Maritime Context ges av Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Kursdeltagarna kommer från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Kina. En tredagars workshop på Lovéncentret Tjärnö leds av Dr. Robin Cleverly från Storbritannien och Prof. Lars-Göran Malmberg vid Göteborgs universitet. Studenterna lär sig att dra gränser i havet mellan nationer, utifrån FN:s Havsrättskonvention och internationella rättsprinciper.

– I samband med unionsupplösningen mellan Sverige och Norge 1905 uppstod en konflikt om de värdefulla hummerfiskeområdena vid Grisbådarna, eftersom länderna var oense om var nationsgränsen skulle gå, berättar kursledare Lars-Göran Malmberg. Med denna fartygsexkursion fick studenterna se ett praktiskt exempel på gränsdragning mellan två stater som avgjordes 1909 av den internationella Permanenta skiljedomstolen i Haag – världens första havsgräns, avslutar Lars-Göran Malmberg.

Gul gränsboj på havsytan som studerande fotograferar
Gränsboj mellan Sverige och Norge, vars placering avgjordes 1909 av den internationella Permanenta skiljedomstolen i Haag.