Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Palestiniers upplevelser av (o)säkerhet och kontroll

Publicerad

I doktorsavhandlingen ‘‘Settler-Colonial Assemblages and the Making of the Israeli Frontier: Palestinian experiences of (in)security, surveillance and carceral geographies" beskriver Wassim Ghantous möten och konflikter mellan bosättare och palestinska bybor på Västbanken.

Wassim Ghantous med sin avhandling Settler-Colonial Assemblages and the Making of the Israeli Frontier: Palestinian experiences of (in)security, surveillance and carceral geographies.

Utifrån ett mångfasetterat material av intervjuer, deltagande observationer, kartor och dokument studerar Wassim Ghantous den palestinska erfarenheten av hur förutsättningarna för deras jordbruk, boskapsskötsel och vardagsliv hela tiden utmanas av bosättarna. Studien visar att särskilt säkerhetsdynamiken kring bosättningarna är drivande för denna utmaning. Ghantous beskriver i sin avhandling hur bosättarnas egen säkerhetsorganisation samverkar med den Israeliska armen på ett sätt som kontinuerligt utmanar den officiella Israeliska säkerhetspolitiken, och hur bosättarnas övervakning och identifierande av Palestiniers dagliga sysslor som säkerhetshot, tvingar armen att agera enligt bosättarnas agenda och verklighetsuppfattning.

Officiellt och inofficiellt säkerhetsarbete, i kombination med bosättares idévärldar och hotbilder, skapar vad Ghantous identifierar som ett "bosättarkolonialt assemblage". Eller med andra ord, ett sammanhållet och expansivt våldsamt system som destabiliserar och förflyttar sociala och geografiska gränser på Västbanken. Studien visar att det är svårt för Palestinier som vill odla och valla sin boskap att existera under hot och övervakning från detta system, samtidigt som det går att se en form av kontinuerligt motstånd mot expanderande bosättningar och hårdnande ockupation.


Contact:
Wassim Ghantous
wassim.ghantous.2@gu.se