Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bilden visar personer i en Pridemanifestation
I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången.
Foto: Norden.org
Länkstig

Ny nordisk fond främjar LGBTI-personers villkor

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor.

Strategin för det nya nordiska samarbetet om LGBTI-personers villkor sätts i verket 2021. En del i arbetet är den nya fond som syftar till att främja nordiskt samarbete inom området.

Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1 238 000 danska kronor fördelas. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera.

– Genom den nya fonden stärks arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Vi vet att det finns stor kompetens, kunskap och vilja att driva utvecklingen framåt, inte minst inom civilsamhället. Det hoppas vi avspeglas i ansökningarna, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

Preliminära hålltider för Nordisk LGBTI-fond

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

  • 1 september - utlysningen öppnas
  • 30 september – sista dag för ansökan
  • november/december – beslut meddelas sökande
  • december – kontrakt skrivs

Fonden administreras av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet och kommer att ta emot ansökningar efter sommaren 2021. NIKK är placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Läs mer om fonden på NIKKs hemsida