Bild
Chris Howes och Alexander Almér, prefekter vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Proprefekt Christine Howes och prefekt Alexander Almér på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
Foto: Monica Havström
Länkstig

Ny ledning vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

– Ledning och organisation måste man ta sig an med både intellekt och hjärta, säger Alexander Almér som utsetts till prefekt vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Ny proprefekt är Christine Howes.

Alexander Almér tycker att prefektuppdraget är spännande och roligt.
– När man ger allt för att göra något bra, så blir det också stimulerande. Jag tror mycket på våra ämnens betydelse i vår samtid och hur de samverkar. Och jag ser stor potential i den omfattande verksamheten som redan finns på institutionen för att bygga vidare samverkan både med andra discipliner och med det omgivande samhället.

Frågor om humanioras samhälleliga roll och akademiska legitimitet dyker upp i den offentliga debatten med jämna mellanrum.
– Här kan vår institution bidra genom att visa på möjliga vägar framåt, med teoretiska och tillämpade uttryck av våra discipliner, säger Alexander Almér.Filosof och kognitionsvetare

Han har lång erfarenhet inom universitetsvärlden och var tidigare avdelningschef för Kognition och Kommunikation vid Institutionen för tillämpad IT. Där har han även varit proprefekt och undervisat i kognitionsvetenskap.

– Jag började med att disputera i teoretisk filosofi 2007. Om någon idag frågar mig vad jag sysslade med då, så säger jag något om språkfilosofi, pragmatik och semantik. Jag kanske också nämner att jag ser tänkande, språk och kommunikation som komplexa uttryck för att vi är sociala biologiska varelser som utvecklats över lång tid under selektionstryck. Som kognitionsvetare, har jag bland annat ägnat mig åt att bygga upp ett utbildningsprogram på Göteborgs universitet, men också lite åt forskning, säger Alexander Almér och fortsätter:

– Jag är intresserad av vad emotioner är och vilken kognitiv och social roll de har. Ett relaterat tema är social påverkan på beslut, bedömningar och beteenden samt grupprelaterade fenomen som polarisering. Jag ser fram emot att så småningom få möjlighet att knyta ihop trådarna från mina filosofiska studier och det jag senare gjort.

Från London till Göteborg

Christine Howes har utsetts till proprefekt. Hon är universitetslektor i datalingvistik och har jobbat på institutionen sedan 2014 då hon flyttade till Sverige från London.

– Min forskning handlar om samtal och interaktion – särskilt missförstånd – vilket kan komma till användning som chef. Jag kommer från Storbritannien och har erfarenhet av ett annat system för högre utbildning. Det gör att jag har ett brett perspektiv på hur verksamheten fungerar (och inte fungerar), säger Christine Howes.

Sedan några år är hon avdelningschef för Lingvistik, logik och vetenskapsteori. Det uppdraget kommer hon ha kvar.

De båda tillträdde den 1 april och uppdragen löper under sex år fram till den 30 juni 2028.

Text: Monica Havström