Bild
Kristineberg Center.
Kristineberg Center.
Foto: Eduardo Infantes
Länkstig

​​​​​​​Nu satsar fem tunga forskningsaktörer på marin forskning

Publicerad

Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE har gått samman för att satsa på och driva den marina forskningsstationen Kristineberg under namnet Kristineberg Center för marin forskning och innovation. Målet med den nya överenskommelsen är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer.

– Överenskommelsen är ett bevis för Kristinebergs styrkor och särställning inom marin forskning. Vi är fem aktörer som med detta visar att marin forskning, innovation och hållbara hav och kuster är en global utmaning som vi satsar på, säger Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet.

På Kristineberg bedrivs redan många olika typer av projekt inom en rad marina områden. Några av dem innefattar att utveckla nya material och livsmedel från havet. Andra berör klimatets påverkan på det marina livet och omfattar både undervattensrobotar och digital teknik.

Stärkta resurser för marin forskning och innovation

Genom den nya överenskommelsen kommer parterna att tillsammans utveckla forsknings- och innovationsmiljön utifrån behoven i samhället och i samklang med andra miljöer.

Kristineberg Center ska erbjuda forskningsinfrastruktur, test- och demonstrationsanläggningar och laboratorier samt möjligheter för möten, utbildning och arbetsplatser. Centret blir en öppen och inkluderande marin forsknings- och innovationsmiljö för akademi, utbildningar, företag, myndigheter, organisationer och individer. Tanken är att den ömsesidiga påverkan föder idéer, ny kunskap och nya samarbeten.

– Det är svårt att som enskild aktör nå framgång, det krävs att flera parter samarbetar och drar nytta av närhet till varandra och gemensam infrastruktur, säger Eva Wiberg.

Siktar på att bli ledande i Europa

Överenskommelsen mellan parterna är på fem år och Göteborgs universitet kommer att vara värd för Kristineberg Center. Centret organiseras som en nationell forskningsinfrastruktur där flera parter samverkar kring styrning och planering – något som även möjliggör för fler offentliga aktörers engagemang.

– Jag har stora förhoppningar. Målet är att Kristineberg Center ska bli en av Europas ledande marina forsknings- och innovationsmiljöer, säger Eva Wiberg.

Centret ska även bidra till att stärka utvecklingen av en hållbar blå ekonomi samt öka svensk attraktions- och konkurrenskraft.

Kontaktperson: Professor Göran Hilmersson, dekan vid naturvetenskapliga fakulteten, 0766-22 90 22, goran.hilmersson@gu.se

Om Kristineberg

Kristineberg ligger i Fiskebäckskil i Lysekils kommun och är en av världens äldsta marina forskningsstationer som grundades år 1877 under namnet Kristinebergs zoologiska hafsstation på initiativ av Sven Lovén. Tidigare drevs stationen av Kungl. Vetenskapsakademien och har de senaste tio åren ingått i Göteborgs universitets marina infrastruktur. Stationen har sedan start utgjort ett internationellt nav för marin forskning.