Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nöjda gäster på Lovéncentrets stationer

Publicerad

För tredje året ställdes frågor till gäster om Lovéncentrets faciliteter och service. Syftet med utvärderingen är att förstå vad studerande och gästforskare uppskattar eller är missnöjd med, och fånga upp förslag på förbättringar.

Gästerna har gett höga omdömen under alla tre åren.

Under 2015-2017 har gäster, strax före avfärd, ombetts att svara på frågor om hur de upplevt sju infrastrukturdelar. Det är kontakt före ankomst, logi, restaurang, labb, fartyg, lektionssalar och IT. Omdömen har lämnats anonymt, i en femgradig skala och det har också varit möjligt att ge kommentarer. Enkäten är enkelt utformad och skall inte behöva ta mer än en minut att besvara.

Stapeldiagram som visar att de flesta gäster gav omdömet mycket bra
Omdömen från 125 gäster vid Lovéncentrets stationer Tjärnö och Kristineberg 2017

Några kommentarer från gäster, om restaurang, it, logi m m
Exempel på kommentarer från gäster på Kristineberg och Tjärnö

Stapeldiagram som visar hur medelomdömet har ökat något under 2015-2017
Medelomdömen från studerande och gästforskare på Lovéncentrets båda stationer 2015-2017

”Enkäten visar att vi ligger i topp när det gäller service för forskning, utbildning och annan verksamhet på stationerna. Vårt jobb är att erbjuda en komplett miljö, där inspiration och nyfikenhet kan blomstra. Det gläder mig att vi verkar lyckas bra med det”, säger en av Lovéncentrets två stationschefer, Peter Tiselius på Kristineberg.