Bild
Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna
Länkstig

Njurforskning uppmärksammades med samtal på Kungliga Slottet

Professor Jenny Nyström var en av fyra njurforskare som nyligen bjöds in till Kungliga Slottet, där Prins Daniel fick ta del av nya forskningsrön inom njurmedicin och transplantationsforskning. Samtalet handlade bland annat vikten av både grundforskning och samverkan.

Samtalet på slottet ägde rum den 14 mars, aktualiserat av World Kidney Day, som ägde rum några dagar tidigare. Dagen är en global kampanj för att öka medvetenheten och höja kunskapen om njursjukdomar.

Hedrande inbjudan

Bild
Porträttbild Jenny Nyström
Professor Jenny Nyström
Foto: Johan Wingborg

Jenny Nyström är professor i fysiologi vid Göteborgs universitet. Hon och ytterligare två njurforskare bjöds in till samtalet av Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin på Karolinska Institutet, som ombetts organisera en genomgång av forskningsläget inom njur- och transplantationsområdet inför Prins Daniel.

– Det kändes hedrande att bli inbjuden och roligt och angeläget att Prinsen intresserar sig för vårt forskningsfält, särskilt också i relation till World Kidney Day, säger Jenny Nyström.

Från labb till patient

Under sin presentation beskrev Jenny Nyström ett projekt där forskargruppen utvecklat en idé kring en njurcancerbehandling och tagit den hela vägen från laboratoriet till patientstudie.

– Vi diskuterade hur viktigt det är som forskare att kunna bidra till eventuella framtida behandlingar för svårt sjuka patienter. Prinsen ställde frågor om hur man resonerar och kommer på idéer som denna, där vi dessutom använder en molekyl som också återfinns i naturen, men som aldrig tidigare diskuterats som möjlig cancerbehandling, berättar Jenny Nyström.

Bild
Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under samtalet diskuterades också betydelsen av grundforskning, med möjlighet att vara kreativ och utforska idéer.

– Vi pratade också om vikten av samverkan. Njurforskningsområdet är inte så stort i Sverige men genom att gå samman har vi ändå lyckats göra viktiga och intressanta studier, säger Jenny Nyström.

Bild
Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vad tror du att det kan betyda för njurforskningen att en medlem av kungafamiljen visar detta intresse?

– Jag tror det är väldigt viktigt. Det gör att andra får upp ögonen för att njursjukdomar både är ganska vanliga sjukdomar och att vi behöver forska för att förstå mer och kunna ta fram ny behandling. Att Prins Daniel själv är njurtransplanterad bidrar säkert till hans intresse som jag upplevde som mycket genuint och insiktsfullt. Det var en väldigt trevlig eftermiddag.

De två övriga njurforskarna, utöver Jenny Nyström och Peter Stenvinkel, var Annika Östman Wernersson, professor i njur- och transplantationsvetenskap och nytillträdd rektor för Karolinska Institutet, samt Alireza Biglarnia, adjungerad lektor i transplantationskirurgi vid Lunds universitet.

TEXT: ELIN LINDSTRÖM
FOTO: HENRIK GARLÖV/Kungl. Hovstaterna