Bild
Bild på Cynthia på en sandstrand böjd över plastkorg
Cynthia Rogers samlar in små gobidfiskar i tidvattenzonen utanför Heron Island på Stora Barriärrevet i Australien.
Foto: Romi Castagnino
Länkstig

Marinekologen Cynthia Riginos ny hedersdoktor

Publicerad

Marinekologen Cynthia Riginos har utsetts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten. Cynthia Riginos är en pionjär inom ett nytt forskningsfält, seascape genomics, som syftar till att få en ökad förståelse för hur olika marina parametrar samspelar med en arts ekologi och genetik.

Grattis till hedersdoktorstiteln, hur känns det?

– Det var en fullständig överraskning. Jag är mycket hedrad och rörd över att mina underbara kollegor vid Göteborgs universitet nominerade mig.

Vad är det som är så intressant med seascape genomics?

– De flesta marina organismer flyter omkring i havet sina första veckor eller månader i livet, transporterade av strömmar och inte så lätta att spåra för oss nyfikna människor. Denna ”hemliga” del av livscykeln fascinerar mig. Seascape genomics ger oss en inblick i dessa rörelser och deras konsekvenser för marina organismers evolution, ekologi och bevarande. Seascape genomics kombinerar de traditionella forskningsområdena populationsgenetik och landskapsekologi. Det syftar till att förstå och förutsäga mönster för en genetisk mångfald med en djupare förståelse för hur plats och miljö påverkar den genetiska mångfalden.

Vad forskar du om just nu?

– Världen är alldeles för fascinerande för att man bara ska hålla sig till ett enda forskningsämne! Just nu är jag mest intresserad av att förstå hur marina organismer – i synnerhet koraller och blåmusslor – anpassar sig till olika miljöutmaningar. Vi kan använda den kunskapen för att bevara och återställa bestånden mot bakgrund av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan. Spridning, hybridisering, invasiva arter och öppna data är andra aktiva teman i min forskning.

Bild
Porträttbild på Cynthia Riginos
Marinekologen Cynthia Riginos har utsetts till hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Vilka har varit höjdpunkterna i ditt samarbete med Göteborgs universitet?

– Göteborgs universitet är världsberömt för sin forskning inom marin evolutionsbiologi. En höjdpunkt i karriären har varit att arbeta tillsammans med så många inspirerande forskare inom mitt område och få bo på Tjärnö marina laboratorium i 10 månader, vilket möjliggjordes av att jag innehade Marks gästprofessur vid Göteborgs universitet (2023–2024). Jag förväntar mig att våra samarbeten och vår vänskap kommer att fortsätta länge framöver och att jag kan återgälda denna gästfrihet i Australien, säger Cynthia Riginos.

Promotionshögtiden äger rum den 25 oktober 2024.