Länkstig

Maria Henje får Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2023

Publicerad

Maria Henje har varit involverad i trädgårdsutbildningen sedan den byggdes upp i Mariestad på 1990-talet, och sedan dess undervisat på alla program på Institutionen för kulturvård. Nu blir hon Naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare 2023.

Bild
Maria Henje

Grattis! Hur känns det att få fakultetens pedagogiska pris?
– Ååh! Jag blev alldeles varm och glad och riktigt överraskad när Göran Hilmersson ringde och meddelade att jag skulle få fakultetens pedagogiska pris.

I motiveringen står det bland annat att din pedagogik är unik, innovativ och attraktiv och att du förmedlar en passion som smittar både studenter och kollegor. Vad är det för metoder du har använt för att skapa motiverade och engagerade studenter?
– Det är så klart omöjligt att svara på men jag tänker att jag behöver förstå studentens perspektiv för att hitta nycklar till deras lärande. Helst på gruppnivå, men ibland olika inför olika studenter. Att känna entusiasm för sitt ämne och för själva lärandeprocessen gör ju jobbet så roligt. Jag tycker att det är viktigt att vara konkret, att göra vad det nu är som ska göras, att göra rätt, och att göra fel ibland. Antingen det handlar om att argumentera och genomföra konstruktiv kritik – eller att rita och mäta. Jag har ju haft privilegiet att få möta studenter på alla program på Institutionen för kulturvård genom åren.

När är det som roligast att undervisa?
– Ute i fält! Men det ska inte gärna regna…. Då fryser både jag och studenterna, så då är det bättre att söka skydd och fika.

Du undervisar ju på kursen Botanisk illustration, som är en av universitetets mest populära kurser. Vad finns det för framgångsfaktorer, tror du?
– Att söktrycket är högt kan bero på att det är en ren distanskurs som gör att vi möter studenter från hela landet, inte minst kvinnor på landsbygd och i mindre samhällen med en bildningslängtan.

Att lära namnen på växter i vägkanten är ju att glänta på dörren till en underbar skatt. Bo Mossbergs och Lennart Stenbergs floror är ju dessutom så lättillgängliga att kurslitteraturen finns på varje folkbibliotek.

Jag ber de studenter som fullföljer kursen att reflektera över sin egen lärandeprocess i samband med slutinlämningen. Jag får olika svar, men gemensamt för flera är att de förstår att de har lärt sig se med pennan i handen. Att själva det omständliga tecknandet av detaljer och helhet hos växterna, övandet och uthålligheten ger dem tiden att se på ett nytt och utvidgat sätt. Det är inte alltid så lätt för oss att acceptera att det tar tid att utveckla en färdighet. Alla har inte tecknandet med sig från skolan eller hemifrån. Jag har några enkla, kalla det tekniska metoder, som går att tillämpa och som kan ger studenten redskap att själva styra över sitt tecknande.

Vad har du för planer framöver?
– Jag hoppas på att kunna måla, vara ute i fält för att spana på växter och att odla grönsaker och blommor!  Jag har också planer på att berätta och sprida kunskap om hur kanadensiskt gullris sprider sig i markerna på ett invasivt sätt och tar över ytor där ängsväxter skulle kunna växa. Banvallar och vägkanter mellan Göteborg och Lidköping lyser gula av kanadensiskt gullris så här års.

Motivering till priset

Maria Henje har sedan utbildningen i trädgårdshantverk byggdes upp i Mariestad på 1990-talet varit en bärande kraft. I sin undervisning i komposition och gestaltning med fokus på perception och kreativa processer förmedlar hon en passion som smittar både studenter och kollegor. Hennes undervisningsgärning förstärktes i den akademiska kontext som utbildningen kom att ingå i från och med 2006 då hantverksskolan blev en del av Göteborgs universitet. Maria har sedan dess, på ett unikt och innovativt sätt vidareutvecklat sin undervisning bland annat i teckning och konstnärliga skissmetoder som redskap för tolkning och förståelse av växter, kulturlandskap och byggnader. Inte minst vidimeras hennes pedagogik som unik, innovativ och attraktiv, genom den oerhört populära sommarkursen Botanisk illustration med runt 1 000 sökande. 

Om pedagogiska priset

Det pedagogiska priset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom universitetets utbildningsverksamhet. Det kan delas ut till en eller delas mellan flera pristagare. Prisutdelningen äger rum den 19 oktober.