Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lars Bengtsson antas till excellent lärare

Publicerad

Med mer än 25 års erfarenhet av undervisning antas Lars Bengtsson vid institutionen för fysik till excellent lärare. Hans undervisningsområde är elektronik, elektrisk mätteknik och "inbyggda system".

- Jag ser lärarrollen som min huvudsakliga uppgift på universitetet; jag är Lars Bengtssonlärare i första hand och forskare i andra hand, men jag strävar efter att låta dessa båda roller växa in i varandra så att det blir någon slags korsbefruktning. Det är nog svårt att vara excellent i både forskning och undervisning men jag vill bestämt hävda att undervisningen har gjort mig till en bättre forskare och vice versa, säger Lars Bengtsson.

På frågan om vilket betydelse undervisningstradition har för undervisningen svarar Lars Bengtsson:

- Traditionen har stor betydelse, på både gott och ont. På den goda sidan kan man hävda att de undervisningsmetoder vi använder, och har använt under lång tid, är väletablerade och fungerar bevisligen bra. Å andra sidan, finns det en risk att traditionen har en bromsande inverkan på den pedagogiska utvecklingen. Lärare vågar inte pröva nya undervisningsmetoder på grund av starka lokala undervisningstraditioner. Varför ändra på ett vinnande koncept? resonerar kanske många.

Lars Bengtsson menar att det är viktigt att universitetet måste förändras med omvärlden och studenternas vanor och förväntningar.

– I framtiden, som kanske redan är här, kommer studenternas nya sätt att konsumera information även att tvinga fram en förändring av undervisningstraditionerna på våra högre lärosäten och här står universiteten inför stora utmaningar. När, hur och i vilken grad och vilken riktning måste vi förändras?

Spelar in föreläsningar

Lars Bengtsson använder sig av tekniska verktyg i undervisningen, verktyg som måste anpassas till olika studentkategorier. I stor utsträckning spelar han in föreläsningar, räkneövningar och demonstrationer.

– Detta material använder jag för att skapa ”flipped classroom”. Det är inte oproblematiskt, men mycket spännande. I en traditionell kurs håller jag föreläsningar först och sen går studenterna hem och bearbetar materialet. I ett ”flipped classroom” tittar studenterna på en inspelad föreläsning hemma, innan de träffar mig på universitetet. Det innebär att när de träffar mig är det inte första gången de exponeras för materialet vilket gör att de kan ställa betydligt mer initierade frågor. Det finns naturligtvis nackdelar också och beroende på vilken studentkategori man vänder sig till väger för- och nackdelar olika mycket.

Lars Bengtsson tycker att hans långa erfarenhet av undervisning gör det svårt att ge några konkreta tips, eftersom hans teknik har förfinats efterhand.

– Jag observerar noggrant vad som fungerar och vad som inte fungerar och sen försöker jag förstärka det som var bra och analysera det som inte fungerade så bra. Mitt bästa knep just nu är väl den långa erfarenhet jag har skaffat mig. Jag är till exempel aldrig nervös inför föreläsningar eller presentationer. Jag har en lång erfarenhet som föreläsare och jag har en väl utvecklad yrkesskicklighet i mina ämnen. Det ger mig ett lugn och ett självförtroende som föreläsare som jag tror smittar av sig på studenterna. Jag tror att de känner sig trygga med mig.

Tips: förbered dig väl

Men om han ändå ska ge ett råd till nya föreläsare är det att vara väl förbered.

– Studenter vill inte se är en föreläsare som står och läser innantill i sitt manus. Förbered din föreläsning såsom professionella skådespelare gör. Lär dig manus utantill och när du sen står på scenen och föreläser så struntar du i manus. Vad är egentligen skillnaden mellan att föreläsa för 200 personer jämfört med att spela teater för 200 personer? En skådespelare skulle aldrig gå upp på scenen inför 200 åskådare utan att kunna manus utantill, och i början av min karriär underskattade jag kanske den sceniska aspekten på föreläsandet.

På frågan om utmärkelsen som excellent lärare kommer förändra hans jobb svarar Lars Bengtsson att han hoppas att det ska ge avtryck i tjänsteplaneringen så att han får tid avsatt för pedagogiskt utvecklingsarbete.

– Behovet av pedagogisk utveckling tenderar att underskattas på institutionerna och det mesta av den utvecklingstiden får man ta från forskning eller fritid. Jag tror inte att mitt jobb kommer att förändras så mycket, men en positiv effekt är förstås det fokus som riktas på pedagogiska utvecklingsfrågor i samband med att sådana här utmärkelser uppmärksammas.

Mer om excellent lärare

Göteborgs universitet har infört titeln excellent lärare som ett uttryck för en särskilt pedagogiskt skicklig lärare. Lärare vid universitetet har möjlighet att ansöka om att med stöd av universitetsgemensamma bedömningskriterier bli prövad för titeln excellent lärare utifrån den sökandes dokumenterade och reflekterande pedagogiska praktik.