Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kvinnliga studenter gynnas av att ha kvinnliga lärare

Publicerad

Nationalekonomen Ulf Zölitz studerar hur genusfördelningen i klassrummet och lärarnas genus påverkar studenternas resultat och intresse för fortsatta studier. I veckan medverkade han i ett seminarium vid Institutionen för nationalekonomi med statistik på Handelshögskolan i Göteborg.Ulf Zölitz
Du säger att kvinnliga studenter gynnas av att ha kvinnliga lärare. Kan du förklara varför? Och varför gäller inte samma samband om vi tittar på manliga studenter och manliga lärare?

– En möjlig förklaring är att kvinnliga universitetslärare anpassar sitt sätt att undervisa för att tillgodose kvinnliga studenters behov i större utsträckning än vad manliga lärare gör. Min forskning visar också att kvinnliga studenter - till skillnad från manliga - tycks blir mer intresserade av ämnen som undervisas av lärare med samma genus, vilket också leder till att de presterar bättre.

Hur kommer det sig att du studerar det här?

– Under de senaste decennierna har vi sett att skillnaderna mellan hur kvinnor och män presterar inom utbildningen har vänt. Nu har kvinnor bättre resultat hela vägen från förskola till universitet. Trots denna utveckling ser vi fortfarande få kvinnliga professorer och få kvinnor på ledande positioner i näringslivet. Jag vill förstå detta pussel och studera hur genuspåverkan under utbildningen hänger ihop med antalet kvinnor på höga positioner inom näringsliv och akademi.

Utifrån dina erfarenheter, hur skulle vi kunna få fram fler kvinnliga professorer?
– För att klättra på den akademiska trappan tror jag det är viktigt med förebilder av samma genus som du själv. Min studie visar är kvinnliga studenter mer benägna att satsa på en akademisk karriär om de haft flera kvinnliga lärare på universitetet. Kanske är väl anpassade mentorsprogram ett sätt att öka andelen kvinnliga akademiker på lång sikt.

Ulf Zölitz är forskare vid IZA (Institute for the Study of Labour) i Bonn, Tyskland. För mer information besök hans webbplats: http://ulfzoelitz.com/