Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kunskap inom innovation och entreprenörskap viktigt för att föra samhället framåt

Publicerad

Forskning och utbildning inom innovation och entreprenörskap spelar en viktig roll på en modern handelshögskola. Utmaningar såsom digitalisering och globalisering belyser behovet av ökad kunskap kring hur nytänkande, kommersialisering och risktagande kan föra samhället framåt.

På Institutionen för ekonomi och samhälle (ES) finns en dedikerad avdelning för innovation och entreprenörskap, med drygt 20 medarbetare. Det tidigare Institutet för innovation och entreprenörskap etablerades 2008 och blev en avdelning inom ES 2012. Under åren som gått har fler än 400 mastersstudenter utexaminerats och gått ut i arbetslivet. där de jobbar med frågor kopplade till innovation och entreprenörskap i många olika sektorer och industrier. Forskningen håller hög internationell kvalitet, med flera associerade forskare både nationellt och internationellt.

Bild
Foto på Sharmistha Bagchi-Sen
Sharmistha Bagchi-Sen

Sharmistha Bagchi-Sen, professor i ekonomisk geografi på University of Buffalo, the State University of New York, är ett exempel på en hängiven associerad professor. Hon var tidigare (2009-2013) gästprofessor inom ramen för Visiting Professors Programme (VPP) på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och hon är även medlem i Handelshögskolans International Academic Advisory Council.

- This Innovation and Entrepreneurship group offers an interesting collaboration, to share ideas, explore emerging topics, and collaborate with a diverse group of students and scholars. Collegiality is central to the success of the educational and research programs. I look forward to new developments in the global center GOT KIES, säger Sharmistha Bagchi-Sen.

Utbildningar som leder till spännande jobb

Avdelningen erbjuder två mycket populära internationella mastersprogram; Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE). IIM är också del Handelshögskolans framgångsrika Double Degree- program med LUISS Università Guido Carli i Italien, en struktur som innebär att en grupp studenter efter särskild antagning delar sin studietid mellan de båda universiteten.

Programmen har många praktiska inslag tillsammans med såväl näringslivet som andra samhällsaktörer. Ett gott exempel på detta är samarbetet med GU Ventures inom ramen för entreprenörskapsprogrammet (KBE), där studenterna tränas i att utvärdera och vidareutveckla entreprenöriella idéer – en process som, om studenten själv vill, också kan innefatta helt egna förslag.

Bild
Foto på Lina Bakker
Lina Bakker

- Att läsa ett mastersprogram har hjälpt mig på många sätt. Jag lärde mig både de teoretiska och praktiska grunderna gällnade hur företag kan jobba mer innovativt, inte minst i relation till utmaningarna som det också innebär. Det faktum att programmet har så nära samarbete med industrin gör att man som student får många praktiska och verklighetsförankrade insikter och kunskaper. Det gav mig också goda kontakter som har lett mig till det jobb jag har idag. I min nuvarande position jobbar jag direkt med innovationsprojekt på Lynk & Co, något som är både kul, dynamiskt och givande, säger Lina Bakker, Co: Lab Business Innovation på Lynk & Co.

Sedan ett år tillbaka finns det också en fristående kurs på grundnivå inom innovation och entreprenörskap. Kursen är även en hörnsten i Handelshögskolans nya kandidatprogram; Samhällsanalysprogram i ekonomisk historia och kulturgeografi.

Stark forskning – både nationellt och internationellt

Forskningsmiljön inom innovation och entreprenörskap håller hög internationell kvalitet, med många och välciterade publikationer. Områden där forskningen har haft särskilt genomslag relaterar till bättre förståelse och analys av kunskapsintensivt entreprenörskap, samt universitetens roll inom ekonomi- och samhällsutveckling.

Som en naturlig del av sin verksamhet bedriver avdelningen även forskarutbildning med för närvarande 5 doktorander som vidareutvecklar fältet genom att studera till exempel entreprenörskap i kreativa industrier; universitetsinkubatorer, och betydelsen av kunskapsnätverk mellan universitet och teknikföretag för innovation.

Forskningsmiljön är öppen, med regelbundet inflöde av gästforskare som ger många nya idéer och inspel, men som nu har övergått till digitala seminarier där forskare från flera länder deltar. Institutet samarbetar med liknande verksamheter i Sverige men även i Frankrike, Kina, Tyskland, Danmark, Italien, USA och Island.

Bild
Foto på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

- Mobilitet och internationella nätverk är oerhört viktigt och värdefullt. Det skapar inflytande genom dialog, sprider idéer och ger förutsättningar för såväl individer som grupper att bättre förstå både specifika aspekter och globala trender inom forskningen, säger Maureen McKelvey professor i industriell ekonomi.

I december 2017 beviljades Maureen McKelvey Vetenskapsrådets Rådsprofessur med ett forskningsprogram som kommer pågå de kommande 10 åren. Forskningsprogrammet heter ”Entreprenöriella ekosystem: kunskap, innovation och entreprenörskap som medel för samhällsomvandling” och syftar till att driva fram en förnyelse av den teoretiska och empiriska förståelsen av hur kunskapsbaserade entreprenöriella ekosystem kan etableras och vidmakthållas för att kunna möta framtida samhällsutmaningar. Fokus ligger på det entreprenöriella ekosystemets kraft att revolutionera hur vi skapar tillväxt och välfärd och frågor som kommer att studeras är till exempel hur entreprenörens roll ändras inom ett ekosystem, och hur den kommer att förändras framöver till följd av exempelvis teknik- och kunskapsutveckling.

Därför går institutionen nu vidare med att bilda ett tvärvetenskapligt globalt centrum, GOT KIES. Centralt är dynamiken mellan teknik, innovation och entreprenörskap, och dess påverkan på samhället. Ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar ger en grundförståelse för samhälleliga utmaningar och förändringsprocesser i ekonomin.  Strategin är också att främja ett inflöde och utflöde av människor eftersom det stödjer forskning, det akademiska samhället och internationalisering.

Faktaruta om innovation och entreprenörskap vid ES
  • En del av Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
  • Drygt 20 medarbetare varav 10 forskare, 6 doktorander och ett flertal associerade forskare både nationellt och internationellt.
  • Två internationella mastersprogram; Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE).
  • Kurser på grundnivå; ’Venture Cup’ och ’Innovation och Entreprenörskap’.
  • Samarbetspartners och finansiärer genom åren: Carl Bennet AB, Chalmers, EU, GU Ventures, IMIT, Riksbankens Jubileumsfond, SKF, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, VINNOVA, Volvo AB och Stiftelsen Richard C Malmstens minne.
  • Mer information om innovation och entreprenörskap.
  • Mer information om forskningen om entreprenöriella ekosystem.