Länkstig

Kahoko Yasumitsu-Lovells halvtidskontroll äger rum 9 november 2021

Publicerad

Kahoko Yasumitsu-Lovells halvtidskontroll för hennes forskningsprojekt "Pre- and Perinatal Factors and Early Child Neurodevelopment"

Titel:

"Pre- and Perinatal Factors and Early Child Neurodevelopment"

Datum:

9 november 2021

Tid:

14:00-16:00

Bedömningsgrupp:

Xiaoyang Wang

Peter Andiné

Karin Sävman

Språk:

engelska

Huvudhandledare:

Professor Christopher Gillberg

Allmänheten ombeds delta via Zoom https://gu-se.zoom.us/j/68225613926?pwd=a2NSRVhBTTdTYWJ2cDJuNjJuaG5uQT09