Länkstig

Julia Kukulies tilldelas årets avhandlingspris

Publicerad

Julia Kukulies avhandling beskriver nederbördsprocesser på Tibets högplatå som ger kunskap för alla som arbetar med regionala klimatförändringar. Dessutom har Julia gjort betydande bidrag till utvecklingen av klimatdataanalyser. Hon tilldelas nu Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2023.

Bild
Julia Kukulies

Hur känns det att få det här priset?
– Jag känner mig otroligt ödmjuk och hedrad. Det är en skön känsla att få den här extra uppskattningen efter fem års hårt arbete med avhandlingen.  

Vad handlar din forskning om?
– Jag fokuserar på nederbörden och stormsystemen på Tibets högplatå. Genom att kombinera observationer med ett antal klimatmodeller så får jag bättre insikt i vilka processer som orsakar nederbörden. En avgörande fråga i min forskning är hur vi kan förbättra våra nederbördsmodeller på en regional skala för att på så sätt bättre kunna förstå och förutse framtida förändringar i nederbörden i bergsregioner.

Varför är det viktigt?
– De klimatmodeller jag jobbar med är det viktigaste verktyget vi har för att kunna förstå vilka risker som finns med förändringar i nederbörden på regional skala i framtiden. Det kan handla om översvämningar eller brist på vatten som påverkar miljarder människor, speciellt i områdena omkring bergsregionerna.

Efter disputationen – Vad gör du nu?
– Jag är postdoktor på National Center for Atmospheric Research i Boulder, Colorado. Jag har precis flyttat hit och det ska bli jätteroligt att få fortsätta forska på klimatmodeller för nederbörd och stormsystem under två år här. Men i mitt föreslagna projekt kommer jag inte bara att fokusera på Tibets högplatå utan på hela jorden. Mitt mål är att ta fram nya kreativa sätt att använda data från satellitobservationer för att kunna utvärdera klimatmodeller.

Motivering till utmärkelsen

Julia Kukulies doktorsavhandling är ett enastående arbete som kombinerar vetenskaplig excellens, originalitet och utgör ett betydande bidrag till Earth System Science. Hennes arbete belyser nederbördsprocesser i en av världens största bergsregioner, den tibetanska platån, och ger viktig kunskap som sträcker sig bortom det regionala intresset. De metoder och vetenskapliga resultat som presenteras i avhandlingen har relevans och konsekvenser för det globala forskarsamhället, framför allt för de som arbetar med regionala klimatförändringar. Avhandlingen är tydligt skriven och kommunicerar effektivt de vetenskapliga utmaningarna och framstegen. Julia visar en stor förmåga att sammanfatta och kritiskt diskutera resultaten, vilket också belyser de stora utmaningar som finns inom området klimatmodellering. Dessutom har Julia gjort betydande bidrag till utvecklingen av klimatdataanalyser och föreslagit ett nytt ramverk för automatisk spårning av stormsystem och tillhörande nederbörd i satellitobservationer och modelldata.

Om avhandlingspriset

Priset delas ut för framgångsrik och innovativ forskning som presenteras i en välskriven doktorsavhandling. Författaren erhåller ett diplom och en utmärkelse. Priset delas ut den 19 oktober.