Bild
Fåglar som äter från ett fågelbord
Foto: Shutterstock
Länkstig

Julbuffé på fågelbordet lockar olika arter

Publicerad

Till jul är det många som sätter ut en havrekärve i trädgården för att småfåglarna ska få något gott att mumsa på. Det kan också kännas bra att hjälpa fåglarna med kosthållningen under de frusna och kalla vintermånaderna.

Att sätta ut en havrekärve kan vara en kär jultradition. Men den som vill se många arter kan behöva bjuda fågelgästerna på lite mer av en julbuffé.

Bild
Två havrekärvar som hänger på ett staket
Foto: Shutterstock

– Det är i stort sett bara gulsparvar som tycker om havrekärvar. Och för att de ska dyka upp vid matningen bör det dessutom finnas hag- eller jordbruksmarker i närheten, säger Donald Blomqvist, zooekolog och gästlärare i biologi vid Göteborgs universitet.

Mata med solrosfrön, jordnötter och talgbollar

Så den som vill se olika fågelarter utanför köksfönstret behöver komplettera matutbudet med till exempel solrosfrön och jordnötter, gärna i kombination med talgbollar.

– Med den födan kan man attrahera en hel del arter till en matning i Göteborgstrakten. Som talgoxe, blåmes, ringduva, större hackspett, nötväcka, rödhake, koltrast, björktrast, pilfink, gråsparv, grönfink, bofink, skata och kaja.

Ungefär samma arter kan dyka upp en bra bit upp i Svealand, även om till exempel rödhakar och bofinkar blir mer tunnsådda längre norrut.

Den som har tur kan även få besök av bergfinkar, sidensvansar, grönsiskor och gråsiskor. Dessa uppträder mer oregelbundet och varierar i antal mellan olika år. Finns det skogsområden i närheten händer det att nötskrikor, domherrar, svartmesar och tofsmesar dyker upp.

– Ibland får man fint främmande i form av stjärtmes, som älskar talgbollar, steglits eller stenknäck.

Och trastar och sidensvansar äter gärna äpplen och päron om det serveras.

Servera INTE avokado eller choklad

Den som inte har köpt särskild fågelmat kan i stället inventera kylskåpet och skafferiet hemma.

– Frukt är ofta uppskattat av fåglar, liksom bröd, fettrikt fläskkött och mild ost, men det är bra att tänka på att maten inte ska vara för salt. Och sedan är det viktigt att komma ihåg att choklad och avokado, som vi människor uppskattar, faktiskt är giftiga för fåglar.

Men handen på hjärtat, behöver småfåglarna vår hjälp för att överleva vintern?

– Matningen ökar överlevnadschanserna för individuella fåglar, men forskningsläget är oklart om det har någon effekt på lokala fågelpopulationer. Det finns studier som visar på en positiv effekt på bestånden, men det finns också studier som inte har funnit någon effekt.

Det finns också potentiella negativa effekter av att utfordra fåglar under vintern.

– Det är viktigt att hålla rent på och kring fågelborden för att minsta risken för spridning av sjukdomar. Om matningen förbättrar överlevnaden under vintern kan det även leda till ökad konkurrens om boplatser under den efterföljande häckningssäsongen mellan till exempel mesar, som gynnas av matningen, och flyttfåglar som flugsnappare, säger Donald Blomqvist.

Av: Ulrika Lundin & Olof Lönnehed

Kvällskurs i ornitologi

Göteborgs universitet ger en kvartsfartskurs i ornitologi, det vill säga vetenskaplig forskning om fåglar. Det är en bred och introducerande kurs för alla som vill veta mer om fåglar och deras liv.

Kursen ger grundläggande kunskaper om fåglarnas evolution och inbördes släktskap samt deras byggnad, fysiologi och ekologi. 

Mer information om kursen ornitologi i vår kurskatalog.