Bild
Patient talking with psychiatrist
Foto: cottonbro/Pexels.com
Länkstig

Johan Nyrenius halvtidskontroll äger rum 4 november 2021

Publicerad

Johan Nyrenius halvtidskontroll för hans forskningsprojekt "Psychiatric co-morbidity, function and support needs in adults with autism identified during adult age”.

Bild
Johan Nyrenius
Johan Nyrenius

Titel:

"Psychiatric co-morbidity, function and support needs in adults with autism identified during adult age”.

Datum:

4 november 2021

Tid:

14:00-16:00

Bedömningsgrupp:

Isabelle Andersson Hammar

Lars Westerberg

Petra Boström

Huvudhandledare:

Professor Eva Billstedt

Språk:

Svenska

Allmänheten ombeds delta via Zoom  https://gu-se.zoom.us/j/66585868809?pwd=QnFpQWtpeWhOMVVVQ0R4eGlMYTFiUT09