Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Internationell assistans vid nationella val kan stjälpa demokratisering

Publicerad

FN gav assistans till mer än en tredjedel av världens alla nationella val mellan åren 2007 och 2014. Internationell assistans till val bidrar till att öka både kvalitet och förtroende under förutsättning att nationella organ är villiga att samarbeta. Men genom samarbete med repressiva regimer som avsiktligt undergräver valfriheten, exempelvis begränsar mediefriheten, riskerar assistansen att legitimera auktoritärt styre, det visar forskning från Göteborgs universitet.

Att stödja valprocesser har varit ett centralt inslag i demokratifrämjande arbete under de senaste årtiondena. I motsats till ren valobservation innefattar assistans inte bara ekonomiskt stöd, utan också hjälp med logistik, teknik, och utbildning av både personal och väljare. Syftet är att skapa legitimitet för valprocesser samt att förbättra valens kvalitet och allmänhetens förtroende.

Anna Lührmann, biträdande lektor vid Varieties of Democracy-institutet (V-Dem) vid Göteborgs universitet har studerat vilken roll den politiska eliten spelar för hur väl FN:s insatser fungerar.

– Om inte de styrande i ett land prioriterar legitima och rättvist genomförda val så blir assistans till valen helt verkningslös, säger Anna Lührmann.

Likartad assistans ledde till olika kvalitet
Hon har undersökt valen i tre afrikanska länder, vilka alla fick mycket omfattande assistans men som uppnådde dramatiskt olika kvalitet – valen i Sudan 2010, Nigeria 2011 och Libyen 2012.

När länderna jämförs visar det sig att interimsregeringen som tog vid i Libyen efter Gadhafis fall prioriterade legitimitet i valprocessen, vilket senare underlättade fria och rättvisa val. Omvänt var det med den sudanesiska presidenten Al-Bashir som kom till makten genom en militärkupp 1989. Han gick motvilligt med på att hålla val under 2010 och begränsade valkonkurrensen för att säkra sin position vid makten.

I Nigeria tillträdde president Jonathan sin post endast ett år före valet 2011. Han prioriterade bättre valprocesser för att öka allmänhetens förtroende för sitt styre.

– I Nigeria kan vi hävda att FN:s valassistans hade en positiv påverkan på demokratiseringen av landet. Vi ser det motsatta i Sudan där FN:s medverkan snarare legitimerade en auktoritär regim, vilket utgör ett långsiktigt hot mot landets demokratiska utveckling, säger Anna Lührmann.

Allmänhetens förtroende för val
I en närbesläktad studie visar Anna Lührmann tillsammans med kollegan Nicholas Kerr också att ju mer kompetenta och oberoende valmyndigheter är desto högre tillit får allmänheten för valresultaten.

– Assistans till valmyndigheter stärker förtroendet för valresultaten, men samtidigt tycks medborgarna vara mer benägna att lita på val om medierna är under regeringskontroll. Anledningen till det kan vara att rapporteringen om valen är mindre kritisk i dessa fall, säger hon.

För internationella aktörer som ger assistans till val i länder där mediefriheten är begränsad kan konsekvenserna bli problematiska.

– Risken är att medborgarna köper regeringarnas version av hur valen skötts, trots att de varit manipulerade. Då kan internationella aktörer oavsiktligt komma att bidra till auktoritära ledares legitimitet, säger Anna Lührmann.

 

(Figur 1: V-Dem-data) Grafen visar relationen mellan valmyndigheternas kapacitet och graden av fria och rättvisa val i Sudan, Nigeria och Libyen.

Kontakt
Anna Lührmann, biträdande lektor på Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet. Telefonnummer: 031-786 1191, e-post: anna.luhrmann@gu.se.

MER INFORMATION

Publicerade artiklar
Lührmann, Anna (2018). United Nations’ Electoral Assistance: More than a Fig Leaf? International Political Science Review. Online First.

Kerr, Nicholas and Anna Lührmann (2017). Public Trust in Manipulated Elections: The Role of Election Administration and Media Freedom. Electoral Studies 50, 50-67.

Data
Länk till V-Dem:s hemsida med en av världens största demokratidatabaser, https://www.v-dem.net/en/.

MER INFORMATION

Publicerade artiklar
Lührmann, Anna (2018). United Nations’ Electoral Assistance: More than a Fig Leaf? International Political Science Review. Online First.

Kerr, Nicholas and Anna Lührmann (2017). Public Trust in Manipulated Elections: The Role of Election Administration and Media Freedom. Electoral Studies 50, 50-67.

Data
Länk till V-Dem:s hemsida med en av världens största demokratidatabaser, https://www.v-dem.net/en/.