Bild
Väggmålning på kartong
Från ett av Tintin Wulias tidigare projekt gjordes bland annat modifiering på kartongavfall som kan ha betydelse för social förändring.
Foto: Tintin Wulia
Länkstig

Hur estetiska föremål leder till samhällsförändring - ERC-anslag till konstnärlig forskning

Konstnären och forskaren Tintin Wulia får 15 miljoner till ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om hur estetiska föremål leder till sociopolitisk förändring. Anslaget, som delas ut av Europeiska forskningsfonden, ERC, är ett av de största och mest prestigefyllda en forskare tidigt i karriären kan få.

– Det här är en stor ära och ett stort ansvar. Det ger en fantastisk möjlighet att ta reda på mer om de här viktiga frågorna, säger Tintin Wulia.

Hon har under många år arbetat med frågan om hur olika estetiska föremål kan förmedla och driva olika sociala och politiska rörelser.

– Ett exempel är Gilets Jaunes, de gula västarna, som blev en internationellt känd symbol för protester i Frankrike 2018. Men även små förändringar i det estetiska, som modifieringar på kartongavfall som jag gjorde under ett projekt i Hong Kong mellan 2014 och 2016 kan ha betydelse för social förändring, säger Tintin Wulia.

Tack vare anslaget kan hon nu sätta samman ett forskarteam och genomföra en stor internationell studie, i samarbete med museer, kulturinstitutioner och organisationer för social rättvisa världen över. Projektet har fått namnet Things for Politics’ Sake: Aesthetic Objects and Social Change, med akronymen THINGSTIGATE, och kommer att pågå i fem år.

Kraftfulla symboler eller vardagliga objekt

– Estetiska föremål kan stärka gemenskap, få människor att knyta an, motivera handling och stimulera förändring, säger Tintin Wulia. Detta är inget nytt, det finns många historiska exempel genom århundraden. Många skriver under på att den estetiska upplevelsen är transformerande, att konst är nyttig för samhället. Vi vet dock inte exakt hur. På vilket sätt sammanför estetiska objekt oss och hur skapar de sociopolitisk förändring? Genom THINGSTIGATE vill jag ta reda på mer om hur.

Projektet kommer att starta med en djupdykning i trettioåriga arkiv med dokument om socialt engagerande konst, en genre som växte fram på 1990-talet, och där konstnärens syfte är åstadkomma samhällsförändringar.

– Ett av arkiven finns på Vera List Centre for Art and Politics i New York, som har delat ut medel till socialt engagerade konstprojekt från hela världen sedan 2012. Ett annat är på ZKM/Centre for Art and Media i Karlsruhe, där den viktiga utställningen Making Things Public (kurerad av konstnären Peter Weibel och sociologen Bruno Latour) hölls 2005.

Tar fram och testar hypotes

Bild
Tintin Wulia
Tintin Wulia
Foto: Tintin Wulia

Tintin Wulia kommer att använda en modell som används inom historisk sociologi för sin analys av materialet i arkiven. Tillsammans med sitt team söker hon de större mönstren, för att kunna formulera en hypotes om hur objekt påverkar sociala relationer och skapar förändring.

De kommer sedan att testa hypotesen genom att engagera allmänheten i att skapa estetiska föremål och studera vad föremålen får för betydelse på längre sikt. Det kommer att göras i samarbete med bland annat forskningskollektivet 1965 Setiap Hari i Indonesien, Queens museum i New York och nätverket Make your own passport vid Centrum för global migration, Göteborgs universitet.

Viktigt med djupare förståelse

– Estetiska föremål stimulerar föreställningsförmåga (imagination) och känslor. De är också viktiga inslag i sociopolitisk förändring. Trumpism och Brexit är bara två av många exempel, där föreställningsförmåga och känslor är invävda i samhället och politiken. Föreställningsförmåga och känslor påverkar också hur samhällen runt om i världen inför sina egna covid-19-strategier, i tider av osäkerhet och vetenskaplig misstro. Ju mer sammankopplad vår värld är, desto mer intrasslade är de – och detta utnyttjas ofta för splittrande effekter.

– Så det är viktigt att vi får ny kunskap om hur detta fungerar. Vi kan lätt se att vissa föremål blir symboler för en rörelse, men det är inte det enda föremål gör i sociala och politiska situationer. En djupare förståelse hjälper oss att arbeta medvetet för att åstadkomma konstruktiv social och politisk förändring.

Av: Pia Ahnlund

Faktaruta

Mer om Tintin Wulia
Tintin Wulia är en internationellt verksam konstnär och forskare som började på Göteborgs universitet 2018, som postdoktor i design, konsthantverk och samhälle med inriktning på migration. Wulias praktikbaserade forskning rör sig kring frågan om gränsers komplexitet. Just nu är hon forskningsprojektledare på HDK-Valand.

Hennes projekt Protocols of Killings (finansierat av Vetenskapsrådet), undersöker sambandet mellan våld, avstånd och ansvarsskyldighet, genom att jämföra protokoll från de indonesiska massakrerna 1965 och 1966 – en form av mord på mycket lång distans – med distansering som uppstår i modern krigsförings drönarteknik.

Mer om ERC och Starting Grants
ERC, European Research Council, startades av EU 2007 och är en av de största forskningsfinansiärerna i Europa. Hundratals nyligen disponerade forskare inom alla ämnesområden och från hela världen söker varje år deras Starting Grants. Av dessa får drygt tio procent sin ansökan beviljad: de bästa forskarna i tidig karriär i världen. Därför är anslaget - utöver att vara ovanligt stort och därmed ge goda ekonomiska förutsättningar för projekt - också mycket prestigefullt.

ERC Starting Grant riktar sig till nyblivna forskare, två till sju år efter avlagd doktorsexamen. Det är på upp till 1,5 miljoner euro för en period av max fem år, med möjlighet till ytterligare 1 miljon euro för särskilda kostnader. Anslaget är en del av EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horizon Europe.

Det är första gången som en forskare inom Konstnärliga fakulteten får detta anslag.

Mer om anslaget på ERCs webbplats (på engelska)