Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Framstående evolutionsbiolog blir ny hedersdoktor

Publicerad

Professor Roger Butlin från The University of Sheffield har utnämnts till ny hedersdoktor vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Roger Butlin är en världsledande forskare inom evolutionsbiologi.

Roger Butlin är evolutionsbiolog med mycket stort genomslag i sin forskning. Han har fler än 200 publikationer i topptidskrifter som till exempel Nature, Nature Communication och Nature Review Genetics. Dessutom är han författare till en bok om artbildning.

Hans publikationer är mycket citerade och Roger Butlin har varit "president" för European Society for Evolutionary Biology samt huvudredaktör för den ansedda evolutionsvetenskapliga tidskriften Heredity.

Långt samarbete med Göteborgs universitet

Porträtt av Roger ButlinRoger Butlin har i mer än 10 år samarbetat med forskare vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Denna samverkan har fördjupats genom två perioder av gästprofessorsanställning.

− I och med Tage Erlanders gästprofessur fick Roger Butlin möjlighet att starta upp ett spännande artbildningsprojekt med universitetets forskningsstation på Tjärnö som bas, och i detta projekt inlemmades snart ett antal svenska forskare. Roger Butlin är väldigt snabb på att knyta kontakter och starta samarbeten. Med Waernska professuren kunde projektet expandera ytterligare och nu har Roger Butlin precis fått besked om att projektet går vidare med stöd från EU genom ett ERC senior grant, säger Kerstin Johannesson professor vid institutionen för marina vetenskaper.

Roger Butlin och hans forskargrupp är mycket aktiv inom centrum för evolutionsbiologi (CeMEB), och han har samarbeten med forskargrupperna ledda av Kerstin Johannesson, Per Jonsson, Anders Blomberg och Carl André vid institutionen för marina vetenskaper, Bernhard Mehlig vid institutionen för fysik och Torbjörn Lundh vid matematiska vetenskaper.

Mångsidig verksamhet

Roger Butlins engagemang inkluderar också seminarieverksamhet, workshops och forskarutbildningskurser.

I mer regelbunden verksamhet stödjer han svenska doktorander med feed-back på deras projekt, försöksuppställningar och val av genetiska metoder.

Han är även intensivt involverad i det stora arbete som nu pågår inom CeMEB med att ta fram flera nya modellorganismer och han deltar mycket aktivt i arbetet med snäckan Littorina saxatilis med intensivt fältarbete i Bohuslän och omfattande DNA- analyser av ett mycket stor material.

− Roger Butlin är mitt i en period av stark samverkan med GU och ett hedersdoktorat uppmärksammar hans mycket förtjänstfulla insatser vid GU under åren som varit och under år som kommer, säger Kerstin Johannesson.

Värd för Roger Butlin blir professor Kerstin Johannesson vid institutionen för marina vetenskaper.

Syftet med hedersdoktoratet är att uppmärksamma, honorera/belöna utomstående personer, akademiker eller andra, som i sitt arbete gjort betydande insatser för den forskning, utbildning eller annat arbete som utvecklas vid universitetets ämnen och institutioner.