Bild
Liten båt på havet med två människor.
– Havet påverkar dig, var du än bor. Och var du än bor, har du en påverkan på havet, säger Sam Dupont, marin forskare vid Göteborgs universitet.
Foto: Jonathan Havenhand
Länkstig

Forskare vill ha global plan för att rädda havet och vår hälsa

Publicerad

För att rädda havet – och därmed också människors liv och hälsa – föreslår forskare från nio europeiska länder 35 åtgärdspunkter som riktar sig till både beslutsfattare, företag och enskilda medborgare.

– Vi kan alla göra vår del för att bidra till att havet mår bättre, och därmed också att vi människor mår bättre, säger Sam Dupont, marin forskare vid Göteborgs universitet. 

Med fokus på människors hälsa

I ett tvärvetenskapligt europeiskt samarbete har forskare från nio länder, inklusive Sam Dupont från Göteborgs universitet, tagit fram ett förslag på åtgärdspunkter för att skydda det största sammanhängande ekosystem som finns på jorden: vårt hav.

I en forskningsartikel publicerad i American Journal of Public Health vill forskarna i samband med starten av FN:s årtionde för havsforskning påminna oss om att havets hälsa hänger ihop med människors hälsa på ett mycket komplext sätt.

Bild
Sam Dupont, marin forskare, står i sitt labb.
Sam Dupont, marin forskare på Göteborgs universitet.
Foto: Sam Dupont

– Pengar har blivit det vanligaste sättet som samhället värderar marina ekosystemtjänster på, men det ger fel signaler – nämligen att vi kan kompensera skador orsakade av mänsklig aktivitet genom att betala för dem. Men hälsa kan inte köpas med pengar. Om vi verkligen vill driva frågan att skydda havet, är det dags att byta tankesätt och istället använda människors hälsa som valuta, säger Sam Dupont, marinforskare vid Göteborgs universitet.

Lista på 35 åtgärdspunkter

I forskningsartikeln föreslår forskarna en lista över möjliga första åtgärder för olika typer av grupper som kan påverka havets hälsa, såsom beslutsfattare, företag, besöksnäring, och enskilda medborgare. Forskarna betonar att samarbete är väsentligt för att få bra resultat. Till exempel:

Enskilda medborgare kan:

  • delta i medborgarforskning om havet
  • delta i kust- och strandstädningar
  • uppmuntra skolprojekt om hållbarhet

Företag kan:

  • granska företagets påverkan på havets hälsa
  • dela med sig av bästa möjliga praxis
  • granska och minimera påverkan av företagets försörjningskedja

Beslutsfattare kan:

  • ta med sambandet mellan miljö och hälsa i politiken
  • prioritera arbetet kring medvetenhet över myndighetsgränser

Lyssna på forskarna

Forskningsartikeln visar på vårt enorma beroende av havet. Dels som källa till mat och inkomst, men också som värdefull resurs som gör gott både för vårt psykiska och fysiska välbefinnande – något som forskning också visar.

Forskarna uppmanar i artikeln att beslutsfattare och organisationer tar hänsyn till, och delar med sig av, forskning om sambanden mellan havets hälsa och människans hälsa, och att den kunskapen integreras i politiska beslut.

– Vi har en enda planet med ett enda globalt hav, det har bland annat Covid-19, klimat- och andra miljöförändringar fått oss att förstå. Nu behöver vi följa vår moraliska kompass och ta itu med hoten och möjligheterna för att skydda och hjälpa både rika och fattiga, medan vi samtidigt lär oss att bevara ekosystemen, säger huvudförfattare professor Lora Fleming, University of Exeter.

– Havet påverkar dig, var du än bor. Och var du än bor, har du en påverkan på havet, säger Sam Dupont, marin forskare vid Göteborgs universitet.


Översättning från engelska:
Annika Wall

FAKTA

Läs mer om de 35 åtgärderna i forskningsartikeln "The Ocean Decade – Opportunities for Oceans and Human Health Programs to Contribute to Public Health", som är publicerad i  American Journal of Public Health.

Det tvärvetenskapliga europeiska samarbetet Seas Oceans and Public Health In Europe (SOPHIE) leds av  University of Exeter och är finansierat av Horizon 2020.