Länkstig

ERC-anslag till Johan Åkerman

Publicerad

ERC Advanced Grant är ett av de mest prestigefyllda programmen för forskningsfinansiering i Europa. Johan Åkerman, professor i tillämpad spinntronik vid Göteborgs universitet, får nu anslaget för forskning om neuromorfiska beräkningar.

I det aktuella ERC-projektet TOPSPIN kommer forskarna att utveckla så kallade spinn-Hall-oscillatorer för att göra neuromorfiska beräkningar och ultrasnabb mönsterigenkänning.
- Jag är mycket hedrad och tacksam för att få möjlighet att forska på ett projekt som kan leda till genombrott inom det nya området neuromorfiska beräkningar. Vi hoppas kunna göra mönsterigenkänning och liknande beräkningar relaterade till kognitiva funktioner och artificiell intelligens.

Johan ÅkermanForskarnas mål är att visa att det finns helt andra och mycket snabbare och strömsnålare metoder för att göra sådana beräkningar än vad dagens datorer klarar av.
- Målet är mycket högt ställt och vi hoppas att vårt projekt kommer att leda till ett teknikskifte från digitala beräkningar till beräkningar baserade på oscillatornätverk. Där dagens kretsar har slagit i hastighetstaket vid cirka 4 GHz kommer vi att visa på beräkningar vid frekvenser över 100 GHz om allt går som vi hoppas.

Många personer har varit delaktiga i forskningen och arbetet med själva ansökan till ERC.
- Jag är mycket tacksam för det stöd som jag har fått från institutionen för fysik, från Naturvetenskapliga fakulteten och från Göteborgs universitet genom åren. Jag vill framför allt tacka mina gruppmedlemmar för deras fantastiska arbete, prorektor Mattias Goksör som var min tidigare prefekt, Måns Henningsson som är min nuvarande prefekt, samt Maria Enge vid Grants Office som har hjälpt mig oerhört mycket med mina ansökningar, säger Johan Åkerman.

Anslaget till projekt TOPSPIN är på 2,5 miljoner euro.

Om ERC Advanced Grant

ERC Advanced Grant delas ut av europeiska forskningsrådet (European Research Council) och riktar sig till etablerade och världsledande forskare som strävar mot banbrytande genombrott med högsta vetenskapliga kvalitet. Anslagen är upp till 2,5 miljoner euro fördelat över en femårsperiod. Av 2052 sökande var det i år 222 som nådde ända fram, varav 6 från svenska universitet.