Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Dennis Axelsson ny ledamot i styrgruppen för Centrum för kritiska kulturarvsstudier

Den 16 april 2020 fattade rektor vid Göteborgs universitet beslut om att utse Dennis Axelsson som ny extern ledamot i styrgruppen för Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS).

Bild
Dennis Axelsson, member of CCHS board
Dennis Axelsson, ledamot i CCHS styrgrupp, och chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen i Göteborg.<br /> <br /> Foto: Dennis Axelsson
Foto: Dennis Axelsson

Dennis Axelsson ersätter Cornelia Lönnroth som innehaft uppdraget sedan 2016.

Dennis Axelsson är chef för Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen i Göteborg. Arbetet där syftar främst till att se till att kulturella, sociala och estetiska värden på olika sätt tas tillvara och nyttjas när staden utvecklas. Dennis har en fil.mag. från Institutionen för kulturvård i Göteborg och har tidigare bland annat jobbat för Riksantikvarieämbetet och Hallands länsmuseer.

Övriga ledamöter i styrgruppen är Marie Demker (dekan humanistiska fakulteten), Sanne Kofod Olsen (dekan konstnärliga fakulteten), Malin Broberg (dekan samhällsvetenskapliga fakulteten) och Göran Hilmersson (dekan naturvetenskapliga fakulteten).

”Dennis Axelsson kompletterar den externa representationen i CCHS olika ledningsorgan på ett utmärkt sätt. Fokus på samhällsplaneringsfrågor och stadsutveckling är viktigt för alla våra forskningskluster om än med lite olika förtecken. Göteborgs stadsmuseum har dessutom spelat en viktig roll i centrumbildningens tillblivelse ända sedan starten för tio år sedan, och samarbetet mellan museet och universitetets forskare och institutioner är omfattande. Dennis inte helt vanliga placering på en stadsutvecklingsenhet med fokus på kultur, kulturarv och historia kommer att vara en tillgång för oss alla”, säger Ola Wetterberg, föreståndare CCHS.