Bild
Presentation av vilka projekt som mottar bidrag för ansökningar 2019
Anita Synnestvedt och Karl Magnusson på scen för att presentera mottagarn av Kulturarvsakademins kutecklingsmedel
Foto: Jenny Högström Berntsson
Länkstig

Beviljade medel - Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2019

Publicerad

På Kulturarvsakedmins vårkonferens 11 mars 2020 offentliggjordes de fyra projekt som beviljats medel inom ramen för Kulturarvsakademins utvecklingsmedel 2019.

 

De beviljade projekten kommer att presenteras på Forum kulturarv i oktober 2020 eller 2021.

Beviljade medel:
"Ta med till framtiden"
Camilla Brudin Borg – Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU och Göteborgs stadsbibliotek och Naturvårdsverket

"Kultur i naturvården. Odling för bevarande av biologisk mångfald"
Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs botaniska trädgård

"Hidden sites workshop Lilla Änggården 2020"
Ingrid Martins Holmberg, Institutionen för kulturvård, GU och Göteborgs stadsmuseum

"Göteborg 400 år – platser med historia"
Maria Persson, Institutionen för historiska studier, GU och Fornminnesföreningen i Göteborg