Länkstig

Barbara Schnitzer tilldelas årets avhandlingspris

Publicerad

Barbara Schnitzers avhandling om åldrande hos encelliga organismer lägger grunden för att hitta vägar att inte bara leva längre utan också att hålla sig friskare sent i livet. Hon har nu tilldelats Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris 2022.

Bild
Bild på Barbara Schnitzer
Barbara Schnitzer.

Hur känns det att få årets avhandlingspris?

– Det känns fantastiskt. Att vara doktorand är en personlig och professionell resa, fylld av med- och motgångar och av hårt arbete. Att få detta erkännande för mitt arbete är oerhört givande och motiverande, och jag är mycket tacksam för att jag fick möjlighet att göra den här resan vid Göteborgs universitet.

Berätta om din forskning!

– I min forskning tillämpar jag teoretiska modeller för att förstå hur biologiska celler ackumulerar skador som leder till att de åldras. Cellers åldrande består av många processer som sker i olika skalor och som påverkar varandra, vilket gör det till ett komplext problem att undersöka. Baserat på matematik har vi byggt förenklade modeller av dessa processer, och simulerat dem i datorn. På så sätt har vi lärt oss mer om åldringsmekanismer och hur de samspelar. Mer specifikt utvecklade jag matematiska modeller för att förstå hur proteinskador ackumuleras i jästceller och cellpopulationer och hur skadorna är sammanflätade med cellsignalering och metabolism.

Hur kan din forskning gynna samhället?

– Vi människor lever allt längre. Det medför många utmaningar för oss som individer men också för samhället som helhet. Vi vill vara friska så länge som möjligt och undvika den börda som åldersrelaterade sjukdomar för med sig. Att lära sig hur enskilda celler och cellpopulationer åldras är viktigt för att nå det målet. Med mitt arbete hoppas jag kunna ta ett litet steg i denna riktning genom att bidra med ett matematiskt perspektiv på ackumulering av proteinskador som drivkraft för cellåldrande.

Vad gör du just nu?

– Jag har tagit mig ledigt några månader för att resa och utforska flera delar av Europa. Samtidigt söker jag jobb inom industrin. Jag skulle vilja satsa på programvaruutveckling inom medicinsk teknik. Där finns det många spännande möjligheter att bidra med både den tekniska kompetens och den tvärvetenskapliga erfarenhet som jag har fått på min väg till doktorsexamen.

Motivering till utmärkelsen

Barbara Schnitzers avhandling bidrar till en bättre förståelse av åldrande i encelliga organismer och förflyttar fältet mot storskaliga modeller som kan användas för att undersöka synergistiska effekter av flera olika signaleringsvägar som påverkar livs- och hälsospannet. I sin avhandling utvecklade Barbara den mest omfattande tillgängliga matematiska modellen för jästreplikativt åldrande som binder samman tre stora åldringsprocesser: ansamling av skador, näringssignalering och metabolism. Modellen är också validerad för många protein knockouts och pekar mot interventionsstrategier som leder till förlängt hälsospann, vilket lägger grunden för en av de viktigaste prioriteringarna i FN: s hållbarhetsmål - att hitta rättvisa lösningar för att säkerställa att vi inte bara lever längre utan att vi håller oss friskare längre upp i åldrarna. Barbara har arbetat tillsammans med molekylärbiologer och visat mycket god samordnings- och planeringsförmåga. Hon har också visat på en stark vilja att ta en ledande roll och mognad att driva arbetet framåt i det tvärvetenskapliga teamet.

Om Naturvetenskapliga fakultetens avhandlingspris

Priset delas ut för framgångsrik och innovativ forskning som presenteras i en välskriven doktorsavhandling. Författaren erhåller ett diplom och en utmärkelse. Priset delas ut den 17 november.