Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskningsprojektet kommer att undersöka gröna investeringar och policyer för nollutsläpp.
Forskningsprojekten kommer att undersöka drivkrafter bakom gröna investeringar och policyer för att nå nollutsläpp.
Länkstig

18,4 miljoner till forskning om klimat och ekonomi

Publicerad

Två nationalekonomiska forskningsprojekt vid Handelshögskolan har tilldelats medel från forskningsrådet Formas, för att undersöka samband mellan klimat och ekonomi.

I projektet Koldioxidutsläpp, klimatrisker och professionella investerare, som tilldelas 8,5 miljoner kronor kommer forskarna att studera hur anställda inom finanssektorn agerar och reagerar på klimatförändringar och klimatrisker. Det behövs en större förståelse för de motiv som driver professionella investerare att satsa på gröna investeringar - om investerarnas förväntningar systematiskt underskattar klimatrisker kan det leda till att för mycket kapital investeras i exempelvis fossilrelaterade tillgångar. Projektet kommer även att undersöka vilket koldioxidavtryck olika typer av gröna investeringar lämnar. Forskagruppen består av Marion Dupoux, Adam Farago, Martin Holmen, Michael Kirchler (Innsbruck och Göteborgs universitet), Åsa Löfgren, Samson Mukanjari och Thomas Sterner.

Projektet Klimatpolitiska styrmedel för noll-utsläpp, som beviljas 9,9 miljoner kronor, kommer att arbeta med ekonomisk modellering, policyutvärdering och simuleringar för att att identifiera de politiska förändringar som behövs för att nå noll-utsläpp. Särskild tonvikt läggs på sektorer som anses ha svårare att minska utsläppen, som cement-, stål-, och kemikalieindustri, tung vägtransport, sjöfart och flyg. Forskargruppen består av Jessica Coria, Åsa Löfgren, Johan Rootzén och Inge van den Bijgaart från Göteborgs universitet, samt Lassi Ahlvik, Helsingfors universitet, Jurate Jaraite, Umeå universitet, och Filip Johnsson, Chalmers.