Länkstig

Visiting Professors programme, Handelshögskolan : Nathalie Lazaric

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Kort beskrivning

Professor Lazarics forskning bidrar till ökad förståelse om ett flertal områden, bland annat rutiner för hållbar konsumtion inom transporter och mobilitet samt hur ny teknik och ny kunskap påverkar organisatoriska rutiner och leder till organisatorisk förändring.

Nathalie Lazarics huvudområden inom forskning inkluderar evolutionära teorier, organisatoriska rutiner och vanor, hållbar konsumtion, ekologiska innovationer och smart innovation inom energi och mobilitet. Hennes forskning har bidragit till ökad förståelse om ett flertal områden, bland annat rutiner för hållbar konsumtion inom transporter och mobilitet samt hur ny teknik och ny kunskap påverkar organisatoriska rutiner och leder till organisatorisk förändring.

Professor Lazaric är en av Handelshögskolan vid Göteborgs universitets internationella professorer, dvs Visiting Professors Programme (VPP) 2020-2022. Hon är även professor vid Centre National de la Recherche Scientifique i Frankrike. Hennes tjänst är placerad inom Institutionen för ekonomi och samhälle, som professor i innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Under sin tid inom VPP är hon aktivt med att organisera seminarier, handleda doktorander, undervisa på mastersnivå samt delta i nya forskningsprojekt inom sitt expertområde.

Professor Lazaric är en viktig forskare och lärare inom avdelning för innovation och entreprenörskap och GOT KIES.