Bild
UniSAFE logotyp
Länkstig

UniSAFE: Genusrelaterat våld och institutionella åtgärder: Bygga upp en kunskapsbas och operativa verktyg för att göra universitet och forskningsorganisationer säkra

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
ca 34 miljoner SEK
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
EU Horizon 2020

Kort beskrivning

UniSAFE är ett EU-finansierat projekt med tio partners som syftar till att producera bättre kunskap om genusrelaterat våld i organisationer som bedriver och finansierar forskning, och att översätta denna kunskap till operativa verktyg för högre utbildning, forskningsorganisationer och beslutsfattare. Projektet undersöker det genusrelaterade våldets mekanismer, sociala bestämningsfaktorer och konsekvenser genom en flernivå-forskningsdesign och en holistisk 7P-modell. Kvantitativa och kvalitativa data samlas in, analyseras, och syntetiseras på tre nivåer: 1) Prevalens och konsekvenser av genusrelaterat våld analyseras via en enkätundersökning (N42 000); 2) Organisatoriska insatser och infrastruktur analyseras genom fallstudier i 15 länder, intervjuer med forskare i riskzon och en strategisk kartläggning av forskningsorganisationers policy i 15 medlemsstater; 3) Nationella rättsliga och politiska ramar analyseras genom en omfattande kartläggning i 31 länder.

UniSAFE genomförs av konsortium med tio EU-partners och ett nätverk av forskare i 31 länder. Det finansieras under EU:s Horizon 2020-program Science with and for Society, och utlysningen Gender-based violence including sexual harassment in research organisations and universities med cirka 34 miljoner kronor (3 198 540 euro).

Forskare vid GU: Sofia Strid (vetenskaplig koordinator), Fredrik Bondestam, Angelica Simonsson, Nicole Ovesen
UniSAFE:s sida på EU CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/101006261
UniSAFE:s publikationer på Zenodo: https://zenodo.org/communities/unisafe/?page=1&size=20 UniSAFE:s hemsida: https://unisafe-gbv.eu

Nyheter