Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stärkt innovationsförmåga genom öppna innovationsarenor inom life science

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 000 000 SEK
Projekttid
2016 - 2017
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
Vinnova

Kort beskrivning

Projektets mål var att generera kunskap om utmaningar och behov relaterade till ledning av öppna innovationsarenor inom life science. Forskningsprojektet har följt etableringen av AstraZenecas BioVentureHub, samt en så kallad ”spin-out” verksamhet där interna projekt överförs till startups som driver vidare projekten med finansiering från externa investerare. Drivkrafter, möjligheter och utmaningar har dokumenterats och analyserats.