Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Standardisering för urban och situationell brottsprevention

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Den situation i vilken en presumtiv brottsling väljer att begå brott är alltid platsbunden. 2018 uppgav 28 % av svenskarna ”att de känner sig mycket eller ganska otrygga” när de går ut ensamma sent en kväll i sitt eget bostadsområde. I en mindre europeisk studie svarade 88 % att trygghet var den viktigaste faktorn vid val av bostadsområde. Studien utgår från att varje plats i den offentliga miljön är ett lapptäcke som ägs,förvaltas och tryggas av flera parter. Tydliga principer för samordning, rollfördelning,individuella aktörers ansvar och kompetens, aggregering av kompetens och kontinuitet kan skapas genom en standard. Studien avser visa om aktörer inom området ser standardisering som relevant för att skapa generella, återanvändbara, kommersiella lösningar som kan bidra till större samordning och samverkansförmåga.