Länkstig

Samverkan mellan universiteten och näringslivet: en studie av Chalmers samverkan med den globala industrin

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2013 - 2018
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Riksbankens jubileumsfond

Kort beskrivning

Det här projektet kommer att kritiskt analysera interaktionen mellan universitet och näringsliv, genom studiefallet Chalmers. Forskningsfrågorna behandlar hur ny kunskap och nya kunskapsnätverk utvecklas genom samarbeten, samt dess långsiktiga effekter. Forskningsstrategi är en detaljerad longitudinell studie av Chalmers Tekniska Högskola mellan åren 2000 och 2015. Vidare studeras tre industrisektorer som interagerar med Chalmers, nämligen en hightech genom nanoteknologi, en mediumtech genom reglerteknik/logistik och en lowtech genom idrottsmaterial. Chalmers är ett specialfall, i Sverige, genom att vara internationellt ledande, vilket gör det möjligt att genomföra internationella jämförelser och att reflektera över dess roll i den svenska kunskapsekonomin.