Länkstig

Rekrytera och behålla. Utvärdering av Försvarsmaktens personalpolitiska verktyg riktade till nyanställda soldater och sjömän

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 600 000
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Livs- och karriärplanering (LoK) för anställda inom Försvarsmakten (FM) är ett verktyg som avser att stödja medarbetarnas utveckling och FMs kompetensförsörjning. Det ingår i konceptet Sammanhållen karriärplanering, som syftar till att behålla anställda så länge som möjligt, samt att bidra till uppfattningen att FM är en attraktiv arbetsgivare. Verktyget tillämpas sedan 2012 också på gruppen nyanställda soldater och sjömän. Avhoppen bland de nyanställda under utbildning är emellertid förhållandevis omfattande. Frågan är varför, och om verktyget Livs- och karriärplanering fungerar i ett behållarperspektiv.

Forskare vid institutionen har genomfört flera tidigare forskningsbaserade studier av FMs personalpolitiska verktyg, då främst riktade mot äldre anställda. Det finns en god förtrogenhet med FMs organisation och personalpolitik i forskargruppen.

Det nu aktuella projektet omfattar intervjuer med soldater och sjömän, LoK-handledare, HR-chefer och linjechefer i olika delar av organisationen. En kohort av nyanställda kommer att följas under en treårsperiod.
Utvärderingen har en summativ och formativ ansats, och är processinriktad. Den följer den modell för utvärdering som man kallar ”realistic evaluation” och som består, enkelt uttryckt, av tre moment: mekanismer, kontext och resultat. Målgruppsanalysen sker med användning av exempelvis push-pull-jump teorier för förståelse av rörlighet på arbetsmarknaden. Vidare tillkommer särskilda hypoteser mot bakgrund av just ungas livsstil och syn på karriär. Ungdomars liv har förändrats relativt kraftigt under de senaste decennierna. Viktiga sammanhang, såsom utbildning, arbetsmarknadserfarenheter och mönster av beroende har transformerats på olika sätt. Ungdomarna tillbringar en allt större del av sina liv i utbildning och allt fler skaffar sig också högre utbildning. Övergången från ungdom till vuxen har blivit mer utsträckt i tid och den tidigare linjära rörelsen från utbildning till arbete och ett självständigt liv har blivit komplex och fragmentiserad.

 

 

Forskare

Projektledare
Roland Kadefors, Email: roland.kadefors@socav.gu.se

Projektmedarbetare
Jan Holmer, Email: jan.holmer@socav.gu.se
Gunnar Gillberg, Email: gunnar.gillberg.socav.gu.se
Anders Östebo, Email: anders.ostebo@socav.gu.se