Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Evi T.
Länkstig

Psykosociala och socioekonomiska effekter av förekomsten av stora rovdjur

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Annelie Sjölander Lindqvist, Gothenburg Research Institute

Finansiär
Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Jägareförbundet

Kort beskrivning

Projektet handlar om konsekvenser för jägare och lantbruksföretagare av att leva nära inpå stora rovdjur.
Syftet är att undersöka hur de i sin vardag och sitt yrkesliv upplever ekonomiska konsekvenser, stress, oro, och psykosocial ohälsa i relation till närvaron av stora rovdjur. Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot dem som varit utsatta för rovjdursangrepp på hundar och tamdjur samt de som nyttjat skadeförebyggande åtgärder. Inom ramarna för projektet undersöks också människors upplevelse av rovdjurförvaltning och dess socioekonomiska och psykosociala konsekvenser i människors liv. Data samlas in genom telefonenkäter och djupintervjuer. Undersökningen genomförs i Dalarna, Värmland, och i Örebro län. Studien skapar ett viktigt kunskapsunderlag för förvaltning av stora rovdjur på nationell, regional och lokal nivå.