Länkstig

Professur i industriell ekonomi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Avdelningen för innovation och entreprenörskap, Institutionen för ekonomi och samhälle

Finansiär
Getinge, SKF och Volvo AB.

Kort beskrivning

Handelshögskolan har satsat på en långsiktig professur inom ämnet industriell ekonomi. Till denna position rekryterades Maureen McKelvey 2006, som då hade en professur på Chalmers Tekniska Högskola. Professuren har genom åren finansierats av Getinge, SKF och Volvo AB.

Professuren innehåller flera olika uppdrag, men de viktigaste är att:

 • se till forskningen utvecklas och stärks
 • se till att forskningen blir synlig internationellt
 • att utveckla en livskraftig forskarmiljö
 • starta ett mastersprogram inom "Innovation and Industrial Management" anpassat till the Bologna process

Finansiärernas långsiktiga stöd har spelat - och fortsätter att spela - en viktig roll i utformningen och framgångarna för Institutet för innovation och entreprenörskap (IIE), Institutionen för ekonomi och samhälle. Uppdragen i professuren är att betona intellektuell utveckling genom utbildning och forskarutbildning samt och att främja kvalitet inom alla områden.

Dessa donationer gör det möjligt för oss att vara aktiva och ledande inom tre områden som är viktiga för universitet.

 1. Vi är mycket aktiva i forskning.
   
 2. Vi designar och levererar undervisning, särskilt forskarutbildning inom innovation, entreprenörskap och management av immateriella tillgångar; och två Masters of Science utbildningsprogram, Innovation and Industrial Management (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE).
   
 3. Vi samverkar med lokala entreprenörer, med globala företag och med nationella, europeiska och globala beslutsfattare och ledare.

Fyra forskningsprojekt, som lettsav professor McKelvey inkluderar:

Bild på Maureen McKelvey
Maureen McKelvey
Foto: Carina Gran

Asia and internationalization: Business Innovation and Entrepreneurship

De pågående förändringarna i Asien bidrar till nya innovativa möjligheter, genom en serie av samhällspolitiska och ekonomiska trender. Ökningen av innovativa processer började med Japan, följt av Sydkorea och nu Kina och Indien, och utmanar den roll Asien har som drivande i en global ekonomi. Läs mer...

Collaboration with Zhejiang University, China in area of in Innovation Management and Entrepreneurship

Genom en professur har IIE ett nära samarbete med Zhejiang University, Kina. Under 2015-2016 är IIE värd för IIE för biträdande professor Jun Jin. Läs mer...

Renewal of companies through dynamic capabilities for innovation

Stora företag behöver förnya sin förmåga, och förändras till följd av både hot och möjligheter i miljön. Förmågan hos stora företag att kunna förändras är särskilt viktigt i den moderna ekonomin. Projektet är organiserat som ett doktorandprojekt, som leds av Karin Berg.

Knowledge Intensive Entrepreneurship

En nyckelfråga i den moderna ekonomin är hur och varför fördjupade kunskaper stimulerar entreprenörskap. Kunskapsintensiva entreprenöriella (KIE) företag är nya företag som har en betydande kunskapsintensitet i sin verksamhet och som utvecklar och utnyttjar innovativa möjligheter i olika sektorer. Läs mer…

Bokomslag: Innovation Spaces in Asia
Bokomslag: Innovation Spaces in Asia
Bokomslag: How entrepreneurs do what they do
Bokomslag: How do entrepreneurs do what they do
Bokomslag: Managing Knowledge Intensive Entrepreneurship
Bokomslag: Managing Knowledge Intensive Entrepreneurship