Bild
Flygfoto på hav och öar med hus i Bohuslän
Foto: Sebastian Långström/Unsplash
Länkstig

NICE - Kemisk förorening i kustekosystem

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2012 - 2019
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Finansiär
Swedish research council Formas

Kort beskrivning

Varje timme registreras cirka 70 nya kemikalier, och varje år kommer ungefär 500 av dem att finnas i nya produkter på marknaden. Många av de kemikalier som används i samhället kommer att hamna i miljön, och många av dem förs med vatten och slam, via åar och bäckar till våra kustvatten. Projektet NICE - Novel instruments for effect-based assessment of chemical pollution in coastal ecosystems fokuserade på förekomsten av giftiga kemikalier och hur dessa påverkar ekologisk status. Avsikten var att kunna förutsäga den samlade effekten av alla kemikalier i ett vattendrag och att kunna mäta effekten av kemikalieblandningar. Om vi inte känner till både orsak och verkan så kan vi inte prioritera och inte åtgärda problemen.

Läs mer om NICE på den engelska sidan.