Länkstig

Musiklärarstudenters syn på motivation, lärande och professionella mål

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2016 - 2022
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Finansiär
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

En longitudinell studie. Lektor Carina Borgström Källén och professor Monica Lindgren.