Länkstig

Musikalisk bildning för individ eller kollektiv?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling i musikpedagogik av Julia Eckerstein. Fullständig arbetstitel: "Musikalisk bildning för individ eller kollektiv? Musiklärares diskursiva konstruktioner av verksamhet och uppdrag vid folkhögskolans musiklinjer".
I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur lärare på musiklinjer på folkhögskola talar om sin verksamhet. Studien har ett diskursanalytiskt perspektiv och syftar till att skapa kunskap om de diskurser som är verksamma i musiklinjelärarers formulering och realisering av utbildningarna.