Bild
Foto: Markus Spiske
Länkstig

Levels, voices and powers of accounting regulation (LvpAR)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
1 250 000
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Marita Blomkvist FEK, Svetlana Sabelfeld GRI

Samarbetspartners
John
Dumay
Finansiär
Jan Wallander och Tom Hidelius Stiftelse

Kort beskrivning

Ökad reglering är ofta ett svar på en växande misstro för samhällets organisationer. Föreliggande program avser att kritiskt analysera införandet av ett EU direktiv där syftet är att göra information om hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor öppen och jämförbar. Reglering innebär emellertid inte alltid bättre redovisningspraktik, ej heller förändrat företagsbeteende, speciellt om beteendet är ohållbart. Vårt syfte är att utveckla befintlig kunskap om normgivningsprocessen på en gränsöverskridande Europeisk nivå; på nationell nivå; samt kunskap om hur nya regler anpassas lokalt när de implementeras på företagsnivå.