Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jag går från läsning till gestaltning - Beskrivningar ur en monologpraktik

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Högskolan för scen och musik

Kort beskrivning

Doktorsavhandling av Lena Dahlén, 2012.
En avhandling som baseras på en skådespelares arbete med monologer. Arbetsvägen undersöks och beskrivs från utövarens perspektiv. Konkreta exempel används och skärskådas för att vaska fram aspekter och beskriva arbetets specifika villkor.

Avhandlingen följer vägen från läsning till gestaltning, där en person, liksom i en monolog, för talan. Den består av tre delar.
I den första beskrivs gestaltningsvägens givna omständigheter. Där berörs frågor som: Hur upplevs publiken från scenen? Vilken roll spelar den i arbetet? Vad betyder lokalen för föreställningens uttryck? Hur läses, genomlevs, överförs och omformas en text till gestaltning?
Andra delen utgår ifrån och ringar in sökandet mot en ”levande” eller rörlig gestaltning. Vad är då det? Vad är närvaro? Vad är det för skeenden skådespelaren förhåller sig till? Vad innebär det att repetera, att förvärva vana? Hur skådespelaren förhåller sig till olika skeenden skildras. Vanan som förutsättning för förändring, för det oväntade och spontana beskrivs, liksom detaljens betydelse för gestaltandet och gestaltningens särskildhet.

Avhandlingens första och andra del behandlar det gemensamma i monologarbetet, den tredje delen exemplifierar särskildheten i varje uppsättning. Där är det repetitioner av Samuel Becketts pjäs Lyckans dar som kastar sitt ljus på avhandlingens tidigare beskrivningar.
Att reflektionen utgår från praktiken och att det är exempel som används för att skriftligt fånga en väg som försvinner i stegen är del av studiens uppgift – och ett resultat. Avhandlingens syfte är att undersöka och förmedla något av det flyktiga arbetets art från utövarhåll. Beskrivningarna utifrån situationer och detaljer är möjliga att överföra till andras praktiker, inom och utanför teatern.