Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Patrick Robert Doyle
Länkstig

Governance - human responses to multi-species management

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Annelie Sjölander Lindqvist, Gothenburg Research Institute GRI

Kort beskrivning

Forskningsprojektet studerar förutsättningarna för flerartsförvaltning i Sverige. Projektet i sin helhet tar avstamp i den nuvarande älgförvaltningen och undersöker om det finns förutsättningar att integrera fler arter i förvaltningen, eller om de olika arterna bör förvaltas separat. Huvudfokus ligger således på hur väl den nuvarande förvaltningen är utformad för att nå de mål som finns uppsatta. I projektet studeras även vilken kapacitet de som är involverade i förvaltningen har att hantera de förändringar som följer av att det förekommer flera klövviltarter i landskapet, så kallad adaptiv kapacitet.