Länkstig

Forskningsprojekt Öron-näsa-hals-cancer och fysisk aktivitet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Centrum för hälsa och prestationsutveckling, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Detta forskningsprojekt är en samverkan mellan kliniska forskare inom öra-näsa-hals-cancer och forskare inom fysisk aktivitet. Syftet är att studera hur fysisk aktivitet och livskvalitet förändras vid terapi med fysisk träning. Ansvarig forskare är professor Caterina Finizia. PAHP ansvarar för datainsamling för fysisk aktivitet med accelerometrar, liksom processering, analys och tolkning av data.

Deltagare

  • Professor Caterina Finizia
  • Docent Lisa Tuomi
  • Professor Mats Börjesson
  • Docent Daniel Arvidsson
  • Doktorand Jonatan Fridolfsson
  • Postdok Magdalena Karczewska-Lindinger