Bild
Doktoranden Ida forskar på  havskatt
Foto: Ida Hedén
Länkstig

Effekter av alternativa foder-ingredienser och odlingsmiljö på näringsupptag, energibalans och välfärd

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
SWEMARC

Kort beskrivning

Mitt forskningsfokus ligger på födorelaterad fysiologi som nedbrytning av mat, näringsupptag, tarmens barriärfunktion och aptitreglering. Målet är att få en djupare kunskap i tarmens funktioner i relation till födointag och miljö. Man vet relativt lite om fiskars näringstransport och hur de påverkas vid inflammatoriska reaktioner. Jag är involverad i flera projekt och jobbar med alternativa foder till olika fiskarter som havskatt (Anarhichas lupus och minor), Atlantlax (Salmo salar) och regnbåge (Oncorhynchus mykiss).

Bild
Foto: Ida Hedén

Problematik

Mycket forskning görs på kommersiellt viktiga arter för att testa alternativa foder när tillgången och pris på fiskmjöl och fiskolja fluktuerar. Mycket resurser läggs på att hitta likvärdiga alternativa ingredienser. I dagens fiskfoderproduktion så används mest växtbaserade alternativ men det kommer med nya problem. Ett perspektiv är att dessa produkter kan ätas direkt av människor. Ett annat problem är att vissa födoämnen i växter resulterar i tarminflammationer om de inte förbehandlas. Fokus inom SWEMARC är på källor från havet så som restprodukter från fiskindustrin, alger, musslor och insekter. Produkter från havet har oftast en mycket gynnsam närings-sammansättning av aminosyror och fettsyror som bidrar till en snabb och hälsosam tillväxt av fisken men också ett högt näringsinnehåll i slutprodukten för mänsklig konsumtion. Genom att återanvända fullvärdiga produkter från industrin och att använda andra havsprodukter som inte konsumeras av människan så undviker man konflikter och stödjer ett cirkulärt tänkande där inget går till spillo.     
 

Vetenskapliga intressen:

  • Fiskfysiologi: näringsupptag, tillväxtfysiologi, aptitreglering, och immunologi
  • Hållbar matproduktion

Pågående forskning:

  • Fysiologiska effekter på lysintransport i regnbåge (Oncorhynchus mykiss)
  • Alternativ proteinkälla för fiskmjöl extraherat från räkprocessvatten och sillag: lovande alternativa ingredienser i fiskfoder för Atlantlax
  • Enzymaktivitet och näringsupptag i grå havskatt (A. lupus)
  • Tarmkarakterisering av grå havskatts (A. lupus)

Resultat

Medförfattare:

Ghrelin and Its Receptors in Gilthead Sea Bream: Nutritional Regulation

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2018.00399/full

Fish welfare, fast muscle cellularity, fatty acid and body-composition of juvenile spotted wolffish (Anarhichas minor) fed a combination of plant proteins and microalgae (Nannochloropsis oceanica)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848618325195