Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Dimitri Karastelev
Länkstig

Ebola, "ond död" och häxeri: sociala och kulturella dimensioner av ebolaepidemin i Västafrika

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 200 000
Projektägare
Syna Ouattara, Gothenburg Research Institute (GRI)

Samarbetspartners
Niklas
Århem
Finansiär
Vetenskapsrådet - Utvecklingsforskning

Kort beskrivning

Liksom vid tidigare ebolautbrott har sjukdomen lokalt tolkats som ett resultat av häxeri, och häxerianklagelser har även drabbat insjuknade individer. Hälsoarbetare har haft stora problem att få lokalbefolkningen att förstå de biomedicinska orsakerna till smittan och dess spridning och därigenom ge den nödvändiga vården. Utländsk personal i internationella insatser blev också själva föremål för häxerianklagelser och beskylldes för att medvetet sprida smittan. Detta försvårade hälsoarbetet och försatte personalen i livsfara när de i vissa fall utsattes för attacker från lokalbefolkningen. Forskningsprojektet syftar till att undersöka drivkrafterna bakom detta motstånd från lokalbefolkningen mot insatserna för att stävja epidemin.