Bild
Barcelona
Foto: Jenny Stenberg
Länkstig

Den tredje generationens smarta svenska städer: att lära från Barcelona och Madrid

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
435 000 SEK
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Gothenburg Research Institute (GRI)

Kort beskrivning

Syftet är att undersöka hur initiativ i riktning mot inkluderande smarta städer kan utvecklas och stödjas bland svenska offentliga, privata och civilsamhälleliga aktörer genom att lära från två europeiska städer: Barcelona och Madrid.
Projektledare: Jaan-Henrik Kain, GRI, Göteborgs Universitet.
Medverkande: Jaan-Henrik Kain, Jenny Stenberg, GRI-GU.
Fallstudieområde: Madrid och Barcelona, Spanien.