Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Avhandlingsprojekt: Förskollärares roll i genomförandet av läroplanens jämställdhetsmål i Sverige: En etnografisk studie

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Megans forskning med preliminär titel ’Förskollärares roll i genomförandet av läroplanens jämställdhetsmål i Sverige: En etnografisk studie’ syftar till att kritiskt undersöka förskollärarnas roll i tolkning och genomförande av de jämställdhetsmål som framhålls i den nya läroplanen som inrättades i juli 2019. Hennes forskning är etnografisk och inbegriper såväl dokumentanalys, intervjuer och observationer. Resultaten från denna studie kommer att presenteras i fyra vetenskapliga artiklar.